Adana’da, Resim-Heykel-Fotoğraf-Hat ve Karikatür Müzesi 2 – Salime Kaman

İbni Sina; ‘Bilim ve sanat uyuşamadığı ülkeyi terk eder’ der.

Bizler Adana da bilimle sanatla uyuşmak istiyoruz. Farklı izleyici gruplarına yönelik planlı, proğramlı eğitim etkinlikleri gerçekleştirilmesini toplumun eğitim ve kültürüne katkıda bulunmak istiyoruz. Bunuda kişilerarası iletişim yöntemlerine önem vererek yapmak istiyoruz. Nerede mi?

Adana Eski Müze Binasında.

Eski Müze binasının, Adana Resim-Heykel-Fotoğraf-Hat ve Karikatür Müzesi olmasını istiyoruz. Sadece öğrencileri eğitmek için değil, halkın estetik duyarlılığını geliştirmek için de istiyoruz

Ortadoğu’nun en büyük sağlık üssü olacak Adana. Her türlü hastaları Adana’ya çekecek derken, hayatı daha anlamlı hale getirmeye de yardımcı, sanat kurumlarına da ihtiyacı olacak. Bunların en önemlilerinden biri de sanat müzeleridir.

Sanat ve estetikten uzak bir hayat, bir yaşam sürdürülmesi bu gün toplumları daha hastalıklı hale getirmektedir.

Dinimizde  sanata yasak yoktur. Sanat ve estetikten uzak bir hayat, bir yaşam sürdürülmesi ve bunun sözde İslam adına yapılması, İslam dinini tam tanımayan insanlarda İslam’a karşı yanlış bir önyargı oluşmasına sebep olur. Biz bu yanlışlığı istemiyoruz.

Her kurum ve kuruluş, bilgi ve belge yönetiminin gereklerini göz önünde bulundurmak zorundadır. Bilginin sistematik ve kolektif olarak yaratılması, belgelerin üretimi, planlanması, organizasyonu ve kontrolü şarttır.

Bu kurumlar, bilginin değerinin artmasını sağlarken, bilgiyi toplum yararına toplar, değerlendirirler. Bilgi kaynaklarına olan gereksinimler, bir sosyal sorumluluk gereğidir.

Müzeler de doğrudan toplumun hizmetinde olan kurumlardır. Müzedeki bilgi ve belgeler, topluma hizmet için yönetilmektedir. Müzeler toplumun niceliğinin ve niteliğinin belirleyen bilgi kurumlarımızdır.

Bu nedenle ; Adana eski müze binasının, toplumuza nicelik ve nitelik kazandırması için yeni bir bilgi kurumu olarak Adana’ya kazandırılmasını Adanalı sanatçılar olarak, Adanalılar olarak, Adana Resim-Heykel-Fotoğraf-Hat ve Karikatür Müzesi olmasını istiyoruz…

Selimiye’nin eşi, Sultanahmet’in kardeşi, Kocatepe’nin çağdaşı denilen 6 minareli Sabancı Merkez Camii’ne yakın, Eski Müze Binası’nın, devlet bilgi ve belgeleriyle yönetilen, amacı topluma hizmet olan, Adana Resim-Heykel-Fotoğraf-Hat ve Karikatür Müzesi olarak işlevlik kazanması ne güzel olur.

 

Orta Doğunun en iyi sağlık hizmetlerini Adana da hayata geçiren bir idarenin, toplum sağlığı için böyle bir sanat kurumunuda hayata geçirmesi insan yaşamına daha da büyük bir anlam kazandırır.

 

Adana Eski Müze binasının, konumu itibariyle Adana’da bulunan ana arterlerin, demir yolunun ve Adana’yı çevre il ve ilçelere bağlayan yolların kesim noktasında olması da göz ardı edilemez.

Sanat Müzesi Adana’ya ne kazandıracak? diyebilirsiniz.

 

Sanat müzesinde, sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesi sağlanacaktır.

Bireylerin zamanlarını yaratıcı bir biçimde değerlendirecektir.

İnsanın değişen dünyaya uyum sağlamasına yardımcı olacaktır.

İnsanlarımızın araştırmacı yönlerini geliştirmesi ve mevcut yaşantıları ile nesnelerin bağlantısını kurarak siyasi, kültürel, sosyal, ekonomik ve ekolojik ilişkileri anlamalarına yardımcı olacaktır.

İnsanın yaşadığı ortama yabancılaşmasını önleyecektir.

Nesnelerin maddi değerleri ile algılanması yerine insan yaşamının somut bir belgesi olarak algılanmasını sağlayacaktır.

Geçmişle şimdiki yaşam arasında bağlantı kurulacaktır.
Eski Müze Binası’nın; Adana Resim-Heykel-Fotoğraf-Hat ve Karikatür Müzesi olarak hayata geçirilmesi; sanatçı görsellerinin, bölge insanı için duyguların akılcı ve mantıklı bir biçimde sergilenmesi, sanat ve estetik bilgi kurumu olarak yaşamımızı ve müze ziyaretlerini bir yaşam biçimi haline getirmek ve insanların zihinsel gelişimine katkıda bulunmasıyla, önemli görevleri yüklenecektir.

Toplumumuz canlı olsun istiyorum ve yazımı M. Kemal Atatürk’in ‘Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz’ sözü ile bitirmek istiyorum.

 

Salime Kaman