Atatürk Evi ve Müzesi – Aydın Sihay

15 MART 1923
————————–————————————-
Heyecandan uyuyamamıştım.
Kalbim öylsine gürültülü atıyordu ki…
Fırlayıp gidecek korkusuyla iki elim kalbimin üstündeydi.
Mustafa Kemal Paşa Adana’ya gelecekti.
Sabah babamla istasyona onu karşılamaya gidecektik.
Çukurova’nın kurtuluşundan sonraki ilk ziyaretiydi.
Babam annemle yıllar sonra tanışacaktı.
O tarihte henüz doğmamıştım.
Ama olsun çok sevinçliydim.
Babamın tohumları arasında doğacağım günü beklerken olayları ilgiyle izliyordum.
8 yaşındaki babam Mustafa Kemal’i gördü.
Çok mutluydu.
Ben de çok mutlu oldum.
————————–————————–————–
Kendisine kurtuluş savaşı ilhamı verdiğini söyleyen Adana’ya Mustafa Kemal, ilki 1918 olmak üzere 9 kez geldi.
Eşiyle Ikinci gelişinde (15 Mart 1923) Ramazanoğulları’ndan Suphi Paşa’nın konağında iki gece kaldı.
————————–————————–————
Adana / Seyhan Cad./ Şubat 2018
Sarı bina: Atatürk Evi ve Müzesi
Beyaz bina : Sinema Müzesi