Emre Toğrul

Service – Emre Toğrul

Latinceden çok kelime geçmiş dilimize. Bunlardan biri, ‘’ SERVICE’’, yani servis. Kökü ‘’serve’’, anlamı ve yüklendiği harika. Birine yarayan bir iş yapma, i...