Her şeye rağmen hayat sürüyor – Aydın Sihay

Yağcamii sokağı
Adana / Aralık 2016