Adana Sanat Paydaşları Ortak Akıl Çalıştayı Yapıldı!

Adana’nın kültür ve sanat konularında problemlerine çözüm bulmak amacıyla, sanatla ilgilenen tüm paydaşları bir araya getiren çalıştay, Seyhan Oteli salonlarında yapıldı. Koordinatörlüğünü Kemal Erdoğan’ın, yöneticiliğini eski Kültür Bakanı Tınaz Titiz’in yaptığı çalıştayda yapılan çalışmalar, bir sonuç bildirisiyle açıklandı.

Moderatör Tınaz Titiz çalıştayın “sonuç raporu”nda, bu tür katılımlı çalışmaların diğer paydaşları da kapsayacak biçimde tekrarlanmasının son derece yararlı olacağını söyledi. Titiz, sorulara verilen cevaplar içinde ağırlığın “insan kaynağı” ile ilgili olduğunu belirterek “bu çalışmanın en önemli noktası, ortaya çıkan çözümlerin uygulanması ve uygulamaların izlenerek, önüne çıkabilecek engelleri aşabilecek önlemlerin tanımlanarak gerekenlerin yapılmasıdır” dedi. Ayrıca katılımcıların hiç fire vermeden çalışma sonuna kadar enerjilerini ve katkı yapma arzularını kaybetmeyişlerinin ileriye doğru ümitleri güçlendiren bir özellik olarak gözlendiğinin altını çizdi.

Çalıştayın koordinatörü Kemal Erdoğan, sonuç raporunu değerlendirdi: “Bütünsel bir planımız yok. Paydaşlar arası iletişim çok zayıf. Ortak vizyon ve ortak hedeflerimiz yok. Karnaval’ın içeriğini kültür ve sanatla zenginleştirmek ve Adana’yı bir kültür sanat şehrine dönüştürmek istiyorsak çalıştay sonuçlarına sahip çıkmalıyız.”

Kemal Erdoğan “Adana Sanat Paydaşları çalıştay raporu eksik yönlerimizi gösteren bir sonuç raporu. Sayın Tınaz Titiz’in sözleri ile ifade edersek bir başlangıç. Rapor çalıştaya katılan katılmayan ilgili tüm kurumlara ve basına dağıtılacak, internet üzerinden herkesin katkılarına açık olacak” dedi. Kemal Erdoğan, çalıştaya destek veren, katılan, internetten soru yazan herkese teşekkür ederek “Çalıştay başladı durmuyor, konuyu internette tartışmaya, ilgili herkesin katkısıyla geliştirmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. Ayrıca Mart ayında çalıştay için bir değerlendirme toplantısı yapmayı planladıklarını da söyledi.

Sanatseverler internet üzerinden katılıma devam ediyor

Tınaz Titiz tarafından hazırlanan moderatör raporu ve yönetici özeti ile Kemal Erdoğan’ın değerlendirmelerini de içeren çalıştayla ilgili rapor, video ve fotoğraflar www.adabul.com/asp-calistay üzerinden yayınlanıyor. Ayrıca isteyen herkes yorum sayfasından çalıştayın soru ve cevapları ile ilgili yorum yaparak sürece katılabiliyorlar.