‘Bu Bir Nü Değildir’ – Salime Kaman

Salime Kaman, Bu Bir Nü Değildir., 100x70cm., t.ü.k.t., 2010

Salime Kaman, Bu Bir Nü Değildir., 100x70cm., t.ü.k.t., 2010

Bu resmim, izleyicisinin kendi ile yüzleşmesidir. Gerçeklerle kurulan çıplak bir ilişkidir bu resmim.

Toplumsal gerçeklere hangi mesafede durduğumuzu, az da olsa görebiliriz ve anlayabiliriz bu resimde. Resim de ki çıplaklığa ilişkin tavrımla, konumlandırdığım ve izleyicinin algılayışına bıraktığım dünyadaki mekan karakterlerini açıkça sergilemeye çalıştım. Burada, bedenlerin farkını görsel söylevimle ortaya koyarken, çevremizi daha doğrusu ekolojik çevremizi koruyamadığımızı anlatmak istedim. Yeraltı sularımız, içme sularımız, denizlerimiz, topraklarımız, havamız, yiyeceklerimiz, hızla kirlenirken, etrafımızda artık çıplak hiçbir şey kalmadı.

Gittikçe yok olan şeylerin peşinden gidilmesine üzülüyorum. Hâla yok olmadan direnmemiz gerektiğine, bunun, sosyal surumluluk olmadığına, sorumluluk mecburiyetimiz olduğuna inanıyorum.

Salime Kaman