RETROSPEKTİF 1 – Haluk Uygur

Yani geçmişe bir bakış…
SINIR TANIMAYAN ANADOLU
Bir zamanlar ülkeler arasındaki beşeri sınırlar dışında bir de kültürel sınırlar olduğunu söylemiş, beşeri sınırların kavgayı, kültürel sınırların ise barışı getirdiğini iddia etmiştim.
Bu iddiamı doğrulamak için de tam 8 yıl Türkiye’nin komşularını dolaşmış, oradaki Anadolu’yla ortak kültürleri fotoğraflamıştım.
“Sınır Tanımayan Anadolu” isimli belgeselim böyle oluşmuştu.