Müge Süel Yapıtları Korart Sanat Galerisi’nde – Salime Kaman

Müge Süel sanat yapıtları 24 Ocak-2Şubat 2018 tarihleri arasında Korart sanat galerisinde izleyicisi ile buluşuyor.

Müge Süel, sanatçı sorumluluk bilinciyle, insanlığın bugününde, yarınında gördüğü endişelerini, tedirginliklerini Korart sanat galerisinde sergilediği yaklaşık yirmi beş eserinde kendi sanat dili ile görselleştirmiştir.

Bunu da, yapı bozum (De konstrüksiyon)cu bir eğilimle derinlik ve yüzeysel etkiler üzerine kendi yarattığı tavrıyla ifade etmiştir.

Sanatçı Müge Süel resimlerinde, kendi renk bloklarıyla vurguladığı, anlatım dilini oluşturmuştur. Resimlerinde kullandığı mavi renkle, düşsel dünyasını simgelerken, tekil ve içkin ilişkisin de yapı bozumcu yaklaşımı yanında beyaz rengi de kullanması, umut dünyası ile simgesel anlam üzerinde yoğunlaşmasına dikkat çekmeye kendi tarzıyla vurgu yapmaktadır. Sanatçı tinsel düzeyde iletişim kurabilecek kendi resim dilini, görünen ve maddesel olana değil, duyuları üzerine yönelen eserleri üzerinde çok güzel anlatmaktadır.

Duyusal deneyimin verdiği nesnelerin görünüşü yerine, empirik gerçekliğin üstünde bulunan alana yönelerek nesne dünyasından uzaklaşmıştır. Nesneler bir yüzey biçimi haline getirilmiştir. Dış dünyanın karşısındaki içinde bulunduğu ruh halini sanat yapıtlarında dışsal yönden ortaya çıkarır. Bu da eserlerde dış dünya karşısında hissettiği tedirginliği yansıtır. Bu bazan amorf, bazan bir geometrik biçimde anlatılır. Sanatçımız resimlerinde bu tedirginliklerini, endişelerini amorf imgeler içinde kullanarak başarı ile vurgulamıştır.

Yapısalcılık teorisine göre bir kültürdeki anlam, önem sistemleri olarak çalışan çeşitli pratikler, olgular ve aktivitelerle tekrar ve tekrar üretilir. Bu bakış açısıyla sanatçının eserlerini incelerken, Kandinsky’nin bir sözünü hatırlıyorum.

‘Madde diye bir şey var mı?’

Görüneni ve maddesel olanı reddetme, üç boyutlu maddeselliğin ortadan kaldırılmasıdır. Üç boyutluluğun reddedilmesi, nesneleri birer yüzey biçimi haline getirir.

Müge Süel de bunu yapıtlarında çok iyi gerçekleştirmiştir.

 

Salime Kaman

Sanat Eleştirmeni- Ressam