Gün Başlıyor – Aydın Sihay

Adana / Tahtacılar sokağı / Şubat 2018