Taşar Erkol

Taşar Erkol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  02 MART 2018

 “Senfoni Saz Eserleri Özel Programı” 

 Öncelikle konser öncesi “Program El Broşürü” nde besteciler ve eserlere ait hiçbir bilgi yoktu. Gönül isterdi ki; kısa dahi olsa bir açıklama yazılsaydı… Eserlerin orkestrasyon ya da düzenleme çalışması kim tarafından yapılmıştır? Bu konuda da maalesef açıklama yoktu… Ne var ki; programdaki tüm eserlerin yorumlanmasında Maestronun yanı sıra solistin tambur çalışındaki ustalığı göz doldurmuştur. Tambur üslubu klasik olarak, Tamburi Cemil Bey’in   tekniğini (bana göre) hatırlatmıştır.

Bis olarak da repertuar dışı başka bir eserin icra edilmesi sanırım daha uygun olacaktı…

Buhûrizâde Mustafa Efendi (Itrî)       

Tûtî-i Mu’cize-Gûyem Uvertür                   (Segâh – Yürük Semai)

 Bestecinin “Tûtî-i mucize gûyem ne desem lâf değil” mısraıyla başlayan güftesine yaptığı segâh yürük semâisi “Klasik Türk Mûsikisi” nin en seçkin eserlerindendir.

Orkestrasyon ya da düzenleme çalışmasında ana tema bakır nefesli sazlar tarafından icra edildiğinden, Itrî’nin bu eserde duyurmak istediği melodi (şahsi fikrim) dinleyiciye istenilen şekilde yansımamıştır.

 Sultan Abdülaziz

Hicaz Sirto

 Sultan Abdülaziz’in hicaz sirtosu neşeli ve kıvrak nağmelere sahip olmasına rağmen vakarı ve mağrurluğu ile insanı çok derinden etkileyen, Sultan Abdülaziz’in içindeki derdini dinleyiciye keyifli keyifli anlatımı dinleyici tarafından beğenilmiştir. Ritim saz ayrıca renk katmıştır.

Şerif Muhiddin Targan

Ferahfeza Saz Semaisi

 Her türlü gösterişten uzak, cümle görkemini, sadelik üzerine inşa etmiş olan, bu büyük bestecinin eseri çok güzel bir şekilde yorumlayan solistin hünerli ellerinde huzurun semadan taşıp yıldızlara vardığı, notaların dans ettiği bir şölene dönüştü adeta…

Eserin “teslim” bölümündeki güzellik ile dördüncü hanesindeki 6/4 ölçüsünde uçuşan notalar ve icra tekniği tartışılmaz güzellikteydi…

Tamburi Cemil Bey

Nikriz Longa

 Dinleyicileri bir anda coşturan bu eserin yorumu da tartışılmaz şekilde güzeldi. Longalar da oyun havaları arasında sayıldığı halde sirtolar gibi raks unsuru olarak kullanılmamıştır. Esasen 2/4 lük Nim Sofyan usulü zaten oyun havasından uzak olup, bestecinin elinde zarif motiflerle süslenmiş, yorumda da güzel şekilde icra edilmiştir.

 

Refik Fersan

Nihavent Saz Semaisi

 Çok güzel motiflerle süslü olan bu eser, bestecinin tüm zarafetini, üslubunu, ustalığını göstermektedir. Bu eserde göze çarpan “teslim” in ayrıca bestelenmesidir. Klasik formda genel olarak ikinci hane “teslim” olarak icra edilmesine karşın, bu eserde ikinci hane ayrıca bestelenmiş ve ikinci haneden önce “teslim” bestelenerek her haneden sonra klasik icrada tekrarlanmakta olup, çok zarif melodilerle süslü olmasıdır. Dördüncü hanedeki üçlemeler ise bambaşka bir ustalık olmasıdır ki; icrası da ustalık ister ki; solistin çok güzel yorumu takdire şayandır.

 Cinuçen Tanrıkorur

Bahar Müjdesi Gözlerin          

Gençlik Hülyaları

 Her iki eserde de solistin usta yorumculuğu ve icrası hayranlık uyandırmıştır.

  1. Hüseyin Soysal

Nihavent Mandıra

 Halk Musikimizden kaynaklanan Mandıra usulü denen yedi zamanlı ritmi ile bestelenen, eskiden oyun havası olarak kullanılmış olan bu saz eseri türü de dinleyiciler tarafından beğeni kazanmıştır.

Hasan Özçivi                                                                         

Nihavent Longa

 Dinleyicileri tekrar bir anda coşturan bu eserin yorumu da tartışılmaz şekilde güzeldi. Yorumda da güzel şekilde icra edilmiştir.

Adana için “Senfoni Saz Eserleri Özel Programı” konserinin hazırlanmasında, organizasyonunda emeği geçen tüm çalışanlara, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Yönetim Kurulu’na, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarına, Maestro Orhan ŞALLIEL’e, Solist olarak katılan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü ve İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Sanat Yönetmeni Tambur Sanatçısı Doç. Dr. Murat Salim Tokaç’a teşekkürlerimi sunarım.