20 Aralık 2018 Perşembe, Adana Valisi Sn. Mahmut Demirtaş’ın eşi, Sn. Beyhan Demirtaş, Adana Vali Yardımcısı Sn. Mehmet Seyman’ın eşi, Sn. Ayla Seyman ve Adana İlçelerimizin Kaymakam eşleri ile birlikte, sanatsal ve kültürel bir olguya, ışık tutan Adana Olgunlaşma Enstitüsü’ndeyiz.

Titizlikle irdelenerek ve belgelere dayanarak ortaya koyulan yapıtlar geleneksel el sanatlarımızın oluşum ve gelişim sürecinin berrak bir açılımı ve göstergesi niteliğinde ki 1972 yılında kurulan ‘Olgunlaşma Enstitüsü Müzesini’ birlikte ziyaret ediyoruz.

Geleneksel Türk giyimi, el sanatlarında araştırma, geliştirme, değerlendirme, arşivlendirme ve üretim yapmak, kısacası el sanatlarını yaşatmak, her yaştan kişiye mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek meslek sahibi olmalarına imkan sağlayan Olgunlaşma Enstitüleri.

İlk kez 1945 tarihinde İstanbul da açılmıştır ve halen ülkemizde 23 Enstitü de faaliyet gösteren ve iki yıl eğitim veren MEB’e bağlı kurumlardır.

Her zaman geçmişimizi, geleceğimizi aydınlatan bir araç olarak gördüm ve görüyorum. Geçmiş değerleri korumak ve bu değerleri bugünde yaşatarak geleceğe taşırken, yaşamın her alanını kuşatan yenileşme ve çağdaşlaşmayı, büyük bir toplumsal heyecana dönüştüren sanatın her alanı üzerindeki etkilerini görmezden gelemeyiz.

Bir ulusun kendi düşüncesini, zeka ve anlama gücünü yapıtlarında canlandırması ve yeniden yaratması uygarlık anlayışımızda her zaman etkili olmuştur. İşte bu bizim Türk Hümanizmamızdır. Zaman ve mekanda hudut tanımayan hür bir anlayış ve duyuştur. Yeni bir düşünüş, yeni bir duyuş getiren her esere bizim yüreğimizin besleyeceği his ancak saygı ve hayranlıktır

Eserlerini, nazari bir bakışla değil; yaparak, yaşayarak ve kendimizin kılarak, ifade eden ‘Adana Olgunlaşma Enstitüsü’ni, sanatçısının eserlerinin halk ile buluşmasını sağlayan, onları teşvik eden, sanatların yaygınlaştırılmasına destek veren örnek tavırlar sergileyen ‘Adana Valiliğimizi’ kutluyorum.

Adana Olgunlaşma Enstitüsü, iki tür eğitim programı uygulamaktadır. Birincisi, yaratıcı, üretken, sanatsever bireylerin yetiştirildiği meslek edindirme programlarıyla iki yıllık eğitim sonunda, öğrencilerine iş yeri açma belgesi vermektedir.

İkincisi, hobi kurslarıdır. Bu kurslarla, asıl uğraşı dışında dinlendirici bir iş ile meşgul olmak isteyen kişilere yardımcı olmak, mutlu olmalarına katkıda bulunmaktır.

Olgunlaşma Enstitüsü Müze’si, sanatsal ve kültürel olguya, çok önemli bir boşluğu doldurarak ışık tutuyor, Adana’da.

Tüm Adanalıların, yolu Adana’dan geçen sanat dostlarımızın müzelerimizi ziyaret ederek ülkenin kültür seviyesinin yükseltilmesine hizmet edeceği düşüncesindeyim ve desteklemek hepimizin sorumluluğu olmalıdır.

Ziyaretçilere randevu ile açılan Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müzesi, koleksiyonları ile birçok ülkede Türk Kültürünü tanıtma misyonunu üstlenerek, şehrimizin ve ülkemizin Kültür Elçiliği görevini çeşitli platformlarda başarı ile yürütmektedir.

Gurur duydum.

Salime Kaman

Sanat Yazarı