Ahmet Nadir İşisağ’ı kaybettik. Nurlar içinde yatsın

Ardında yedi kitap bıraktı:

https://www.pegem.net/kitabevi/1-112246-Ahmet-Nadir-Isisag-kitaplari.aspx

Saygıdeğer Ahmet Nadir İŞİSAĞ, Adana Tarihi ile ilgili olarak zengin fotoğraf arşivine sahiptir. O’nun belgeleri ile Adana’nın tarihine bir yolculuk.
Cezmi YURTSEVER’in yaptığı TV proğramıdır.

gavurdaglari.blogspot.com/2015/04/adananin-kayip-fotograflari