Aydınlatmaya devam ediyor, hiç sönmedi, sönmeyecek… – Ali Raşit Karakılıç