Bak Hele! – deliciaturka

“Görüntüden, algıdan, zandan, yargıdan, varsayımdan geçip kalbi görebilenler için hiçbir şeyde, hiç kimsede, hiçbir zaman, hiçbir eksik yok.” — Ali Karakuş ✨