Faruk Şüyün: Belediyelerin kültürel etkinliklerinde etkili aktör başkanlar!

Faruk Şüyün
Faruk Şüyün

Şöyle bir gerçek var ülkemizde 2023 yılı için kabul edilen yaklaşık 4,5 trilyon liralık genel bütçeden T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ayrılan miktar 16,5 milyar lira, bu da toplam bütçenin binde 3,7’sine tekabül ediyor. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine bakıldığında 2022 yılında yerel yönetimlerin bütçelerinin yüzde 1,7’sinin kültür hizmetlerine ayrıldığı görülüyor. Kültürün kapsamı ise oldukça muğlak; kültür hizmetleri, dinlenme, spor ve din hizmetleriyle bir arada değerlendiriliyor. Bu muğlaklıktan arındırıldığında, belediyeler tarafından kültüre ayrılan bütçe oranları, yüzde1’lere zar zor çıkıyor. Bu durum, yıllardır benzer rakamlarla sürüyor.

İşte böyle bir ortamda İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları departmanı, her yıl kültür-sanat alanındaki güncel tartışmaları sektörün gündemine taşıyan bir araştırma raporu yayınlıyor. Alanın uzmanları ile birlikte tasarlanan ve yürütülen bu araştırmalar, ele alınan konular etrafında tüm paydaşların dahil olabileceği etkin bir tartışma ortamı yaratmayı ve ilgili aktörlere somut çözüm önerileri sunmayı amaçlıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında gerçekleştirdiği bir yıllık saha araştırmasının sonucunda ortaya çıkan 11’inci kültür politikaları raporu Türkiye’de Yerel Kültür Ekosistemi başlığıyla geçtiğimiz günlerde yayımlandı.

Doç. Dr. Ulaş Bayraktar tarafından kaleme alınan rapor, Türkiye’de birbirinden çok farklı aktörleri ve profilleri içinde barındıran kültür ekosisteminin genel bir resmini çizmeyi amaçlıyor. Raporun, yerel yönetimler ve sivil kültür-sanat kuruluşları arasında güçlü bir diyalog ve işbirliği zemini oluşturması, bu sayede yerel kültür politikalarının uzun vadeli bir perspektifle ortaklaşa kurgulanmasını mümkün kılacak bir tartışmayı başlatması hedefleniyor.

Rapora ait bulguların paylaşıldığı toplantıda raporun yazarı Doç. Dr. Ulaş Bayraktar’ın yanı sıra İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ile İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece birer konuşma yaptı. Görgün Taner, “belediyeler ve kültür kurumlarının kol kola çalışabilmesi büyük önem taşıyor” derken Özlem Ece, sadece Türkiye’de değil uluslararası arenada da yerel yönetimler kültür politikalarına yön veren başat aktörlerden olduğuna vurgu yaptı.

Ulaş Bayraktar ise “kültür politikalarının demokratik, katılımcı ve şeffaf kılınması için yerel yönetimlerin ve sivil aktörlerin üzerine düşenleri anlamaya çalıştık” diyerek raporun niteliği hakkında bilgi verdi.

Yazının devamını okumak için tıklayın

Follower kaufen YouTube Likes kaufen Insta Follower kaufen YouTube Abonnenten kaufen TikTok Follower kaufen Instagram Likes kaufen TikTok Likes kaufen Deutsche Follower YT Likes kaufen Instagram Views kaufen TikTok Live Zuschauer kaufen Likes kaufen auf Instagram Deutsche Follower kaufen TikTok Views kaufen Buzzfan