Haluk Uygur Kurallar Hata ve Anlam

Kurallar bence akademinin konusu… Eğitim için gerekli…
Ama kuralları aşmadan gelişim olmaz. Yok saymadan ise değişim…
Bilim ve sanatın konusu ise gelişim ve değişim… Bilim ve sanatın konusu böyleyse, yöntemi de kuralları sorgulamak olmalı. Kuralları sorgulamadan ne bilim ne de sanat olabilir.
Örneğin fotografik kurallara göre ışık patlaması hatadır. Ama fotografçı o ışık patlamasına bir anlam yüklediyse, hata olmakta çıkar. Anlamla birlikte sanat potansiyeli taşımaya başlar.
Jan Saudek, ekte sunduğum dünyaca bilinen fotografında, kavuşma kavramına, ışığın patladığı bir kapı ile güçlü bir anlam yüklüyerek; kuralların hata dediği ışık patlamasını sanata dönüştürmüştür. Ustaların buna benzer o kadar çok uygulaması var ki…
Bu durumda sıkı kurallar dahilinde yapılan fotograf yarışmalarını bir de bu açıdan değerlendirmemiz gerekmez mi? Tabi ki bir yarişmada 500 ödül veren FIAP patronajı da böyle bir değerlendirme içinde olmalı!
Defalarca ödül verilmiş fotografın taklit edilmiş başka bir versiyonu seçilirken, kurallara uymuyor diye elenen fotografların olduğu jurilerde bulunduğumu hatırlayarak.

https://www.instagram.com/halukuygur/