Hamit Serbest YÖK’ün Uzaktan Eğitim Kararı Yanlıştır

KYK YURTLARININ BOŞALTILMASI VE UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLMESİ YANLIŞTIR. BİRÇOK SORUNU BERABERİNDE GETİRECEKTİR.

UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDA BİLİM AKADEMİSİ DUYURUSUNU AŞAĞIDA VERİYORUM.

YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMESİ UMUDUYLA…

 

*****************************************

YÖK’ün Uzaktan Eğitim Kararıyla İlgili Bilim Akademisi Duyurusu

 

11 Şubat 2023’te yayımlanan Yükseköğretim Kurulu duyurusuyla öğrendiğimiz, ülkemizde tüm üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi kararını yanlış bulduğumuzu beyan ederiz.
Depremde sevdiklerini, yuvalarını kaybetmiş vatandaşlarımız için en uygun şartlarda barınma imkanı yaratılması acil bir ihtiyaç olmakla birlikte üniversite yurtları bu amaca hizmet edecek donanımda değildir. Depremzedelerin konaklaması için bir çok alternatifin var olduğu ülkemizde tüm üniversitelerin uzaktan eğitime zorlanması, kurumlar arasındaki farklılıkları gözetmeyen, tektipleştirici ve tepeden inme bir karardır.
Uzaktan eğitimin öğrenim sürecini ve kalitesini olumsuz etkilediği pandemi dönemindeki deneyimle sabittir. Kaldı ki, depremzede öğrencilerimizin verilecek eğitimden yararlanabileceği şüphelidir. YÖK’ün bu kararı eğitimde fırsat eşitliğini de zedeleyecektir. Eksik eğitimle meslek yetkisi verilen donanımsız mezunlar ülkemize liyakatle hizmet edemeyecektir. Tüm bunların sorumluluğu büyüktür.
Üniversitelerin esas işlevleri göz önüne alındığında, bu kurumların eğitim faaliyetlerini sürdürmesi, paydaşlarına destek mekanizmaları sağlamaları, yardım faaliyetleri düzenlemeleri ve benzeri etkinliklerini sürdürebilmeleri, bu kurumlardaki her kademedeki araştırmacının bir araya gelerek depremin olumsuz etkilerini en aza indirgeyecek bilimsel çözümleri üretebilmeleri için açık kalmaları, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin bir arada olmaları ülkemizin menfaatinedir.
İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda bu işlevlerin yeniden düzenlenmesi için eğitime ancak kısa bir süreliğine ara verilmeli; her bir yüksek öğrenim kurumunun yönetimi bu süreye kendi koşullarını değerlendirerek karar vermelidir. YÖK’ün işlevi deprem bölgesindeki öğrencilerin talep etmeleri durumunda kayıt dondurabilmeleri ve öğretim üyelerinin izinli sayılmaları ya da diğer üniversitelerin imkanlarına göre dağıtılmaları, barındırılmaları ve eğitimlerine devam etmeleri yolunda imkanları araştırmak, koordinasyonu sağlamakla sınırlı olmalıdır.
Yapılan yanlıştan ivedilikle geri dönülmesi gerektiğini kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Bilim Akademisi Yönetim Kurulu, 12.2.2023