Hüseyin Ferhad Kitabı

Bu kitap için kolları sıvarken Hüseyin Ferhad’la ilgili bir eser hazırlama fikrinin hiçbir zaman “tamamlanmayacak” bir işe soyunmak anlamına geldiğini biliyordum. Ferhad’ın şiir coğrafyası,
bu denli bilinir ve sevilirliğine karşın yeterince keşfedilmemiş bir
hayal ülkesi çünkü. Her adımda önünüze yeni stepler, çok uzaktan
görünen ama bir türlü yanına yaklaşamadığınız görkemli dağlar,
önce usul usul akan, sonra coşup gürleyen nehirler vadeden bir
ülke… Hüseyin Ferhad, eserinde yarattığı esrarlı atmosfer, şaşırtıcı
tematik seçimleri, arkaik ile modern arasında yaşattığı gerilim ve
bu gerilimden neşet eden kuvvetli söyleyişiyle üzerinde daha çok
konuşulmayı hak ediyor. Bu ön kabulle hazırlık sürecinde beliren
her güçlüğü aşmak için bir yol bulmak mümkün oldu.

Ferhad’ın, yazının söze galebe çalmadığı zamanlara yönelen
bakışının, mekân merakının, barbar ve şamanın sezisine vâkıf söyleyişinin
pek çok şairin, araştırmacının, eleştirmenin ilgisini çektiğini
söylemek gerekiyor. Bu kitap, Ferhad şiirine bakışı derinleştirmek
isteyen kalemlerin emekleriyle var oldu

Bu kitap, benim için bir rüyanın gerçekleşmesi anlamına gelirken
Antakya için de bir hak tesliminin yolunu açıyor. Hassa doğumlu,
Hataylı, Akdenizli bir şair Hüseyin Ferhad. Şimdi şiirinin
aksisedası Orontes’in kıyıcığında, Habib Neccar’ın ayakları dibinde
duyuluyor. Şairin yurduna dönüşü başlı başına bir şiir değilse nedir?
Hüseyin Ferhad Kitabı, sadece sempozyum bildirilerinden
oluşmuyor. Kitapta Ferhad hakkında yazılmış ve pek çoğu kitaplara
girmemiş yazılardan bir seçme de bulacaksınız. Ayrıca Hüseyin
Ferhad, her şiir kitabından birer şiiri küçük bir güldeste oluşturacak
biçimde seçti. Bundan sonra yapılacak araştırmalara fayda sağlayabileceği
umuduyla şairle ilgili tam bir bibliyografyayı da kitaba
ekledik. Ferhad’la yapılmış güncel bir söyleşiyi de kitaba almayı
uygun gördük. Böylece olabildiğince kapsamlı bir bütüne ulaştığımızı
zannediyorum.
Bu kitabı okurun karşısına çıkarabilmek için çaba harcayan çalışma
arkadaşlarımı ve bu küçük ekibi hiçbir karşılık beklemeden,
alçakgönüllülük ve kadirbilirlikle destekleyen isimlerin hepsini
burada anmam belki mümkün değil ama adlarını mutlaka anmak
istediğim insanlar var: Kitabın hazırlık sürecindeki her aşamada
desteğini sunan Türkiye Yazarlar Sendikası Antakya temsilcisi
Mehmet Karasu’ya, kitabın koordinatörlüğünü üstlenen ve Hüseyin
Ferhad’la birlikte arşiv taraması yapan çok genç dostum Ozan
Özdemir’e, tüm yazıları genç dikkatiyle tashih eden Gizem Biçer’e,
kitabın dizgisini büyük bir sabırla tamamlayan dostum Mehmet
Ali Varış’a, kitap kapağını hazırlayan Minife Yıldızhan’a, bu kitabın
yayımlanmasını maddi ve manevi desteğiyle mümkün kılan Hatay
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş’a ve Defne Belediye
Başkanı Dr. İbrahim Yaman’a teşekkürü borç bilirim. Onlar olmasaydı
bu kitabı okurun karşısına çıkaramazdık.
Son teşekkürüm ise Hüseyin Ferhad’a; dervişe, seyyaha, kalb
ülkesini arayana, sıcak yuvalardan tard edilmişe, bir çiçeğin kökündeki
sabrı selamlayana.
Faris Kuseyri

ALTIN DEFNE EDEBİYAT ÖDÜLÜ SAHİPLERİ
2015 Enver Ercan
2016 Sabahattin Yalkın
2017 Nihat Özdal
2018 Hüseyin Ferhad

Faris Kuseyri; 1978’de Antakya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’ndeki
Siyasal Bilimler öğrenimini tamamlayamadan Avrupa’ya gitti.
Amsterdam’da göçmen çocukların toplumsal entegrasyonu için kurulan
tiyatro topluluklarında metin yazarı olarak çalıştı. Yurda döndükten
sonra Eskişehir’de Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi aldı. Dönemin
önde gelen dergilerinde şiirleri, yazıları, çevirileri yayımlandı.
Yayınevlerinde editör, çevirmen olarak çalıştı. Orontes Mensurları
adlı şiir kitabı Islık Yayınları’ndan 2014’te, Maya Angelou’dan çevirdiği
Kafesteki Kuşun Şarkısı Ayrıntı Yayınları’ndan 2015’te çıktı.