İnançlarıyla Yaşayan Anadolu – Haluk Uygur

Dua -Hacı Bektaş

Anadolu’nun en eski yapısının bir ibadethane (Göbeklitepe) olduğunu düşünerek, yola çıkmıştım. Ve çıktığım yolda gördüm ki, onbinlerce yıldır inançların biçimlendirdiği bir coğrafyada yaşıyoruz.

Tabi ki, bu kadar uzun süredir var olmuş bir şeyin izleri, kolay kolay silinmiyor. Anadolu’yu bu bilinçle dolaşırsanız, (inançlar açısından homojenmiş gibi görünmesine rağmen) heterojen olduğunu, bir çok farklı inanışın (sayıca azalmış olsalar da) hala ibadetlerini sürdürdüğüne şahit oluyorsunuz.

Semah- Hacı Bektaş

Bu tespitten sonra, gördüklerimi fotoğraflarımla desteklemek için, 1998 yılında başlayıp,yedi yıl süren bir çalışma yaptım.
İşte burada gördüğünüz fotoğraflar, o çalışmamın bir kısmıdır.
İnanıyorum ki; demokrasi çoğunluktan çok, çeşitliliğin renklendirdiği bir yönetim biçimidir.

Caferi Töreni / İstanbul
Dayr-ül Umur Manastırı- Midyat
Ermeni Kilisesi- Kayseri
Havra- Antakya
Abdal Musa Bektaşi Törenleri- Antalya
Nusayri Çorba Töreni- Adana
Hz. Süleyman Camisi’nde Dua- Diyarbakır
Keldani Kilisesi- Diyarbakır
Meryem Ana Kilisesi- Diyarbakır
Rum Mezarlığı- Büyükada
Şeb-i Aruz- Konya
Apostol Andrea Rum Manastırı- KKTC
Ulu Cami- Mardin