Kurtkulağı camii (1601) – Ceyhan/Adana – Hüseyin Baltacı