Nedir bu Altınoran?” diye soruyorlar bazen…
Bir dernek mi? Bir platform mu?
Aslında bir okul…
Öğretmeninin öğrenci, öğrencinin öğretmen olduğu, bir felsefe ve sanat okulu…
Manifestosu da şöyle;
1) Sanata sadece fotografik açıdan değil, sanatın diğer dallarını da içine alacak şekilde yaklaşmak.                                               Fotografla diğer sanat disiplinleri arasında ilişki kuracak biçimde atölye çalışmaları yapmak,
2) Sanatın bir süsleme ögesi olmasından öte, yaşamın bir parçası olması ilkesiyle, toplumu değiştiren etkiye sahip çalışmalar yürütmek,
3) Sanatın yerelden başlanarak genele uzanacağı savıyla, “Sanat Adana için, Adana’dan dünyaya” şiarıyla hareket etmek,
4) 1930lu yıllarda Almanya’da kurulan Bauhaus Sanat Okulu’nu örnek alarak, ortak bir akıl oluşturup, birlikte üretip, birlikte sergilemek ilkesiyle çalışmak,
5) Başkalarıyla yarışmak yerine, kendinle yarışmak,
6) Teknolojideki yenilikleri takip ederek, değişen dünyanın, yeni bakış açılarını kendi çabalarına katmaktır.

Haluk Uygur