Mustafa Boğa Sergi Kun Art Space ‘de 16 Eylül 27 Ekim

https://www.instagram.com/kunartspace/

Mustafa Boğa, Kun Art Space’in iki katına yayılan Havuzdakı Ilık Yeri Aramak adlı kişisel sergisinde modern dünyanın işleyişindeki detaylara odaklanır. Sürekli imgeler üreten bir dünyada ayrıntıları yakalayarak kolektif bilinç dışını maddi dünyanın göstergelerinde yeniden görünür kılar. Özelde ise doğup büyüdüğü Adana’nın ve Akdeniz coğrafyasının iklimi ve dokusuyla kurduğu bağlar ve ilişkilenmeleri yeniden üç boyutlu yüzeyde yansıtır. Adeta gündeliğin ve sokağın içinde bir gezintiye çıkarır. Daha önce bir yerlerde karşılaştığımızı sandığımız imgelerle yeniden temaşa ettirir. Her bir insanı her yönüyle kuşatan, karmaşık ve çelişik yanlarıyla devamlılığını bir şekilde sürdüren gündelik hayat içinden alıp çıkardığı imgeleri kumaş üzerinde dokur.

İmgeleri bazen sürreal bir tonda vererek hayata karşı bir yaklaşma biçimi sergiler. Her seferinde olduğundan farklı olan hayatın gündelikte sıradan bir şeye dönüşmesinin önüne geçmeye çalışır. Sıradan olarak atfedilende fark edemediğimiz başkalıklar olabileceğini sezdirir. Bu durumun dünyada var olma biçimimizi artırmakla beraber ona yaklaşmamızı önemli ölçüde etkilediğini düşünür. Tabii bunun nesnelere ve imgelere fetişist bir tarzda yaklaşmakla bir alakası yoktur. Onlara gereğinden fazla önem vermek ya da onları değersizleştirmek gibi bir durum söz konusu değildir. Burada dokunan, heyecan verici ve az da olsa sarsıcı karşılaşmalardır. Ayrıntıların bir şekilde çarpmasıdır.