Taşköprü ve Gülek Apartmanı Fotoğraf Hans Peter Grumpe

Taşköprü’nün eski hali, köprü başında şimdi yıkılıp yerine bu kimlikli mimariye sahip binayı aratan mimaride bir otel yapıldı. Oysa bina restore edilerek otele dönüştürülse hem kent kimliği korunacak hem de binanın değeri artacaktı. Solunda dönem mimarisini yansıtan Adana Çiftçiler Birliği binası ile hem Taşköprüyü hem de Abidinpaşa caddesinin girişini süsleyecekti. İstanbul boğazındaki yalıları yakıp apartmana dönüştürmüş bir milletiz. Korunan yalıların değeri şimdi yanındaki yalı apartmanlarından daha yüksek rantı, hızlı yemek isteyenden zaman intikamını alıyor, korursanız yükseliyor. Yıkıp çirkin mimari yaparsanız değeri düşüyor. 

Fotoğrafta Taşköprünün eski hali de dünden bir belge. Restorasyon açısından talihsiz bir köprü Taşköprü önce köprüyü genişletmek için üstüne beton dökülüp korkuluklar ile yaya kaldırımı yapıldı. Bu garabeten sonra eski haline dönüştürmek için kullanılan taşlar doğru seçilemeyince ikinci bir restorasyon cinayeti işlendi.

Fotoğraf için Nuri Erbaz ‘a çok teşekkürler 

Kemal Erdoğan

Alman fotoğrafçı Hans Peter Grumpe

Bu metin ve fotoğraf Adana Ticaret Odası’nın Kuruluşunun 80.yılı için 1974 yılında basılan kitaptan .