Tiyatro

Süre: 150 Dakika/İki Perde

Suç işlemek, suçlu olmak mıdır? Adalet mi? Eşitlik mi? Terazinin neresi ağır basar? Bu sorular ekseninde suç ve suçlu kavramları üzerine yeniden düşündüren Sefiller, izleyicinin kalbi ve aklı arasına kurulacak, onları vicdanı ve mantığı arasında bir seçime zorlayacak.