Türkiye, Adana ve Sina Coşkun – Altınoran

Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) Türkiye fotoğraf tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Bu önem günümüzde hala yaşayan en eski üçüncü fotoğraf derneği olmasından çok İstanbul ve Ankara’nın ardından taşra kabul edilen bir yerden, Anadolu’nun bağrından çıkmış bir sanat örgütlenmesi olmasından ileri gelir.

Adana’nın sanat yapısı açısından değerlendirirsek eğer, önemi baş köşeye oturur. Günümüzde Adana’da var olan her sanat kıpırtısının tarihi içeriğini araştıracak olursanız içinde AFAD’ın katkısının bulunduğunu hissedebilirsiniz.
İşte böyle önemli bir kuruluşun kurucu başkanı olan, benim için çok önemli bir ağabeyi kaybetmişiz.
Sina Çoşkun kendine has kişiliği, yaşama ilkeli tutunuşu, aklındakine doğru yürüyüşündeki kararlılığı, dünyaya kendine özgü estetik bakışı ile ardından gelenlere örnek olmuş önemli bir insandı.
Yani ölmeyecek olanlardandı…
Altınoran Ailesi olarak ailesine baş sağlığı dileriz.