Adana Sanat Paydaşları Çalıştay toplantısı yapıldı. Çalışma internette devam edecek

Adana Sanat Paydaşları Çalıştayı’nın ilk  toplantısı 25 Şubat 2017 Cumartesi günü Adana Seyhan Oteli’nde yapıldı.

10 Şubat 2017’de internet üzerinde başlayan ”soru konferansı” tekniği ile internet üzerinden sorulan soruların içinden seçilen 10 sorunun cevapları çalıştay katılımcıları tarafınan ortak akıl ve beyin fırtınası ile cevaplandırıldı.

Adana Kültür Sanat hayatınını için önemli 10 sorunun cevapları  ve çalıştayı yöneten Tınaz Titiz’in hazırlayacağı yönetici özeti basınla ve tüm paydaşlar ile paylaşıldıktan sonra çalıştay sonuçları internet üzerinden tüm kişi ve kurumların değerlendirmelerine sunulacak.  Bu değerlendirmeler sonrasında çalıştayın 10. sorusu olan  ”Adana için Kültür Sanat Politika Belgesi” oluşturmak için bir sempozyum düzenlenecek.

Çalıştayda cevapları aranan 10 soru

1- ASP’nın gelecek öngörüleri neler? Japonya’daki gibi okullarda senfoni ork kuracak kadar güçlü bir vizyon ne olabilir?

2- Adana’nın bir sanat kenti olması için gereken itici gücün ortaya çıkamayışının neden(ler)i sizce nelerdir?

3- Örnek alınabilir toplumlarda, sanat / bilimin yakıtı yaratıcılık ise, toplumdaki yaratıcılık aşındırıcıları nasıl çözümlenir?

4- Halen eksik / yanlış yaptığımız; düzeltildiğin- de KSa en önem katkı sağlayabilecek olan 2 şey nedir?

5- Sponsorların bir endişesi, kaynakların doğru harcandığından emin olamaMAk ise, saydamlık nasıl bir yöntemle sağlanır?

6- Yarınımız, hatta bugünümüz yüksek nitelikli insan kaynağına bağlı ise; bunun yolu da Adana / Türkiye sınırları içindeki / dışındaki insanlarımızla bir ağ kurmak ise, bu girişim nasıl başlatılır?

7- Toplumda KS’a karşı ilgiyi en doğurgan biçimde artırabilecek olan öğe(ler) ne olabilir?

8- Portakal Çiçeği Karnavalı’nda KS dernekleri- nin daha yaratıcı tasarımlar yapmaları ve bu yolla sponsorlarla  buluşmalanı nasıl sağlanabilir?

9- İzleyicileri, sanatçıların / kurumların doğal ortakları haline getirerek sanatçı – izleyici keskin ayrımı nasıl kaldırılabilir?

10- Bu çalışmanın bulgularından yararlanılarak, “Adana için KS Politika Belgesi” nasıl hazırlanabilir?

 

Çalıştayda cevapları aranan 10 soruya çalıştay sayfasından ulaşabilir sizlerde sorulara cevap üretebilirsiniz. Çalıştay sonuçları internette yayınlanınca rapor herkesin yorum ve katkı yapmasına açık olacak. Cevabı bulunan sorular ve yönetici özetinin yayınlanması ile  çalıştay internette devam edecek.

https://adabul.com/adana-sanat-paydaslari/

ADANA SANAT PAYDAŞLARI ÇALIŞTAYI Cevabı Aranan Sorular linkte

https://docs.google.com/document/d/1t8Kdnjka9Ox1j0D5iourFpp6AHZLdG6XRJbywGXsWIQ/edit?pli=1