Adana Ressamlar Derneği´nin 2. Ulusal Üniversite Öğrencileri Resim Yarışması

resim-yarisma-afis

Adana Ressamlar Derneği Başkanı Hatice Güvel ikinci kez düzenledikleri ve gelecek yıllarda da tekrarlamayı planladıkları bu yarışmanın diğer sivil toplum kuruluşlarını da özendireceği umudunu taşımakta olduğunu söyledi.

Adana Ressamlar Derneği genç sanatçıların yenilikçi üretimlerini artırmak, özendirmek amacıyla, üniversitelerin sanat eğitimi veren lisans ve lisansüstü programlarının öğrencilerine açık olarak düzenlediği Ulusal Resim Yarışmasının ikincisini 28 mayıs 2016´da gerçekleştirdi. Yarışmaya, farklı üniversitelerde eğitim gören sanatçı ve sanat eğitimcisi adayları 118 eserle katıldı. En yüksek katılım 74 ürün ile Mustafa Kemal Üniversitesinden oldu. Yine farklı üniversitelerden oluşan seçici kurul tarafından 27 eser sergilenmeye değer bulundu. Eserler arasında üç eser başarı, on eser de mansiyon ödülüne layık görüldü.

 

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN YARIŞMACILAR ŞÖYLE:

Başarı Ödülleri

Solmaz Yiğit - Mustafa Kemal Üniversitesi
Solmaz Yiğit – Mustafa Kemal Üniversitesi

Kerem Atar - Çukurova Üniversitesi
Kerem Atar – Çukurova Üniversitesi

Tayfun Dilsiz - Selçuk Üniversitesi
Tayfun Dilsiz – Selçuk Üniversitesi

Mansiyon ödülüne layık görülen ve sergilenmeye değer bulunan eserleri görmek için aşağıdaki linki tıklayınız:

http://www.adanaressamlardernegi.com/ard/content/files/resim-yarimasi-sergi-katalogu.pdf

 

 

yk

ADANA RESSAMLAR DERNEĞİ YARIŞMAYI HER YIL DÜZENLEMEYİ  HEDEFLİYOR

Adana Ressamlar Derneği Başkanı Hatice Güvel konu ile yaptığı açıklamada , ikinci kez düzenledikleri ve gelecek yıllarda da tekrarlamayı planladıkları  bu yarışmanın diğer sivil toplum kuruluşlarını da özendireceği umudunu taşımakta olduğunu söyledi ve şunarı kaydetti:

“Sanatçı adayları yarışmalar ve sonrasındaki sergi ve basılı materyaller aracılığıyla sanat alanında görünür olmayı başarırlar. Yarışmalar bu görünürlüğü genç sanatçıların ürünlerini genç sanatseverlerle buluşturarak sağlar. Bu buluşma üretimi destekleyen ve özendiren yeni olanakların başlangıcı olması açısında da önemli olabilir. Nitekim gerek ulusal gerekse de uluslar arası başarı, tanınırlık kazanmış sanatçıların birçoğunun yolunun, başlangıç noktasının böylesi yarışmalar olduğu bilinmektedir.

Yarışmaların gerek sanatçı adayları gerekse bu yarışmaları değerlendiren ve izleyenler açısından bir diğer önemi de günümüz resim sanatına, sanat eğitiminin mevcut durumuna ilişkin veriler sunmasıdır. Ayrıca, genç sanatçıların gelecekteki yönelimlerinin keşfedilmesi ve bu yönelimlerin cesaretlendirilmesini sağlamasıdır.

Adana ressamlar derneği, ikinci kez düzenlediği ve gelecek yıllarda da tekrarlamayı planladığı bu yarışmanın diğer sivil toplum kuruluşlarını da özendireceği umudunu taşımaktadır.

Yarışmamıza eserleriyle katılan, eserleri sergilenmeye ve ödüle layık görülen ve bu eserlerin değerlendirilmesine bilgi ve deneyimleriyle katkı sunan seçici kurul üyelerine yarışmanın başlangıcından sergi ve katalog hazırlanmasına kadar tüm aşamalarında emeği geçen derneğimiz üyelerine teşekkürlerimizi sunarız.”

juri