Adana’da film başlıyor

 

Türk sinemasını yönlendiren şehirlerin başında gelen Adana’da ATAK A.Ş. tarafından geliştirilen “Plato Adana” projesiyle ilgili ilk rapor yayınlandı.

Raporda Türkiye’nin ABD’den sonra en fazla dizi satışı yapan ülke olduğu vurgulanarak “Önemli bir sinema kültürü ve geçmişi bulunan Adana’nın doğal bir film platosu olabileceği yönünde bir girişim başlatılmıştır. Bu doğrultuda, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü ve ATAK A.Ş. arasındaki protokol ile yapılan ortak çalışmanın ilk aşamasında, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Boğaziçi Üniversitesi‘nden öğretim üyeleri tarafından konuyla ilgili elverişlilik raporu hazırlanmıştır” denildi. Ayrıca 22 Nisan Cumartesi günü saat 09:00’da Seyhan Otel’de kamu ve özel kesimden sinema-TV, kültür-sanat, üniversite, turizm, ticaret, STK ve çeşitli sektörlerden katılımcılarla “Plato Adana” çalıştayının gerçekleştirileceği bildirildi. Çalıştaya ulusal sinema-TV sektöründen ünlü isimler de katılıyor.

Plato Adana Projesi’ni farklı kılacak olan yaklaşımın, son yıllarda yaygınlaşan bütünselci bakış açısı olduğunun altı çizildiği raporda şu görüşlere yer verildi;

  • Plato Adana Projesi tüm kentin ekonomik ve ekonomik olmayan dinamiklerinin harekete geçirilmesiyle yaşam bulacak ve benzer biçimde tüm bu dinamikleri besleyecektir.
  • Film endüstrisi yapım, yapım sonrası, film laboratuvarları, ses ve kayıt stüdyoları, dijital ve animasyon laboratuvarları, sigorta şirketleri, catering şirketleri, konaklama ve çeşitli hizmet alımları gibi alt sektörleri de içermektedir. Bu alt hizmet alanları ile film endüstrisi süreç içinde Adana’da bulacağı gelişme alanı ile İstanbul’dan sonra ikinci bir potansiyel alan oluşturmaktadır.
  • Adana ve çevre coğrafyasındaki, başta Çukurova Üniversitesi olmak üzere, gerek yüksek öğretim kurumları gerekse ajans ve kurslar, Adana’da kurulacak plato için gerek radyo, televizyon ve sinema alanlarında, prodüksiyon, post-prodüksiyon, set hazırlama ve oyunculuk alanlarında çalışabilecek öğrenciler yetiştirmektedir. Bu durum, elde var olan önemli bir eğitimli işgücü potansiyeli demektir.

Turizm Canlanacak

Dünyada film mekanlarını gezip görmek isteyen milyonlarca gezginin yarattığı ve film turizmi olarak bilinen hareketliliğin , beraberinde büyük ekonomik canlılık getirdiğine işaret edilen raporda, bazı Avrupa şehirlerinin bu pastadan aldıkları paylara dikkat çekildi. Raporda ayrıca şu konulara da dikkat çekildi;

“Proje sayesinde Bölgemizde çekilecek olan dizi filmler ya da sinema filmlerinde kullanılan kurgulanmış mekânların yanı sıra, yörede bulunan ancak tanınmayan zengin doğal ve tarihi güzelliklerin de fark edilmesi sağlanacak, önemli bir film turizmi potansiyelinin doğmasına neden olacaktır.

Benzer biçimde, bölgedeki ekonomik yatırım değeri taşıyan alanların da filmler yoluyla görünür kılınması mümkündür. Zaman içinde yok olma tehdidi altında bulunan yöreye özgü kültürel değerlerin görünür kılınarak desteklenmesine aracı olacaktır. Bunlar, el sanatları, yiyecekler, müzik, mimari biçimleri gibi somut kültürel ürünler olduğu gibi, gelenek-görenekler, yaşam biçimleri gibi somut olmayan kültürel mirasımıza özgü değerlerin ulusal, uluslararası düzeyde tanınması ve daha da önemlisi korunmasıdır.”