Adana’yı Yönetenlere Açık Çağrı / Çetin Yiğenoğlu

(Adana Valisi Sayın Elban, Anakent Belediye Başkanı Sayın Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Sayın Akay’ın dikkatine!)

“Kapalı” Spor Salonu çok sesli müzik için konser salonu yapılmalıdır!

Beni tanıyanlar bilir; hayatımı bu güzel kentin, Adana’nın daha yaşanılır bir kent olması, bu kentte yaşamanın gerekçelerini artırmak için çalışmaya adamış biriyim.

Şimdi Adana için güzel bir fırsatın doğduğunu düşünüyorum. Bunu değerlendirmek için sayın yöneticilere buradan çağrıda bulunuyorum.

Bilindiği gibi Adana Şehir Stadyumunun yerine Millet Bahçesi yapılmak üzere inşaat çalışmalarına başlandı.

Önerim şu:

Millet Bahçesi alanında bulunan ve korunmasına karar verilen “Kapalı” Spor Salonu çok sesli Batı müziği konser salonuna dönüştürülmelidir!

ÇDSO’muz hala 80 yıl önce yapılan bir salonda zor koşullarda hizmet vermektedir.

Günümüzde gelişmiş ülkelerde 250 bin nüfuslu kentlerde bile 2 bin kişilik konser salonları bulunmaktadır. Bugün nüfusu 2.5 milyona yaklaşmış olan Adanamız böyle bir salondan yoksundur.

Bilindiği gibi artık her şey hızla, birdenbire değişmektedir. Bir bakarsınız toplumda estetik beğeni açısından düşünsel sıçrama olur, çok sesli müziğe ilgi bir anda artabilir. İşte bu salon o günler için gerekli olacaktır. Bu nedenle şimdiden hazırlanmalıdır. Bir yandan da söz konusu müziğin halkımıza sevdirilmesi için çalışılmalıdır. Tek sesli müzik yatay etki yaparken genç beyinlerde dikey etki yapan çok sesli müzik toplumsal gelişmemiz için vazgeçilmezdir.

Bu bir fırsattır; kaçırılmamalıdır!

Şu anda söz konusu yerde yapımına başlanan 200 otomobillik otopark kapasitesi de öngörmeye çalıştığımız bu salondaki koltuk sayısına göre artırılmalıdır!

Mevcut çok amaçlı “Kapalı” Spor Salonu için çok seçenek bulunmaktadır.

Adanalıların dikkatine saygı ile sunulur.

ÇETİN YİĞENOĞLU