Bahçeli Köprüsü’nün projesi yok’ iddiası

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ne bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı H.Çağdaş Kaya, Devlet Bahçeli Köprüsü’nün uygulama projesi olmadan köprünün temel atma töreni yapıldığını öne sürerek oda olarak çeşitli kaygılarını dile getirdi.

Köprü Projesinin Linki

https://www.youtube.com/watch?v=6tvZ0As7neo

Uygarlıkları birbirine bağlayan kent simgeleri olan köprülerin, toplumun sosyal, siyasal, ekonomik, çevresel, ekolojik ve kültürel dinamiklerini de önemli ölçüde etkilediğini vurgulayan Kaya, “Kent yaşamında değişimler yaratacak önemdeki yapıların imar ve ulaşım planlarına uygunluğuyla birlikte bu çerçevede değerlendirilmesi önemlidir. Bu değerlendirmelerin yapılabilmesi yönünde meslek disiplinlerinin, kent dinamiklerinin planlama süreçlerinde yer almasının, projelerin kent yaşamına olumlu katkı verecek sonuçlar yaratmasında etken olacağı aşikardır. Proje süreçlerinde meslek odalarından görüş ve öneri alınması olası yanlışlara düşülmesini engelleyici özellikte olduğu gibi demokratik, katılımcı belediyecilik açısından da bir gerekliliktir” dedi.

ada 3

Yapımı plananan köprü Tem otoyoluna paralel bir yerde 

“ORTAK ÇALIŞMA SÖYLEMDEN ÖTEYE GİTMİYOR”
Kamuoyunda sürekli “Odalarla birlikte çalışıyoruz” söylemine karşın, ne yazıktır ki belediye başkanlarının kente ilişkin kararlarda meslek odaları ve diğer kent bileşenleriyle ortak çalışma yürütmediğini dile getiren Kaya, “Ayrıca kentimizdeki belediye başkanlarının “ben yaptım oldu bitti” anlayışıyla kentin geleceği üzerinde tek söz sahibi olamayacaklarını da ifade etmek istiyoruz. Bu kent hepimizin, bizler taşıdığımız kamusal sorumluluk gereği kente ilişkin her projenin, kentin gelişimini etkileyecek her adımın titizlikle takipçisiyiz. Bu, böyle olmaya da devam edecektir” diye konuştu.

Adana için ulaşımı rahatlatan, sürdürülebilir, yaşam kalitesini yükseltecek projelerin karşısında olmadıklarının altını çizen Kaya şunları söyledi:

“Ulaşım sistemi kent planlamasının bütünlüğü içerisinde düşünülmeli, projeler kentleşme ve sürdürülebilir ulaşım ilkelerine uygun, bütünlüklü planlamanın bir sonucu olarak hazırlanmalıdır diyoruz. Ulaşım türleri arasında bir dengenin kurulması, kent halkının beklentileri, projelerin kentsel yaşama getireceği yük, kent bütününe olan etkisi ve yeni sorunlar dikkate alınmalıdır. İşte tam bu nedenlerle, bu ölçekteki, bu önemdeki bir proje kamuoyunda detaylarıyla değerlendirilmelidir. TMMOB’ye bağlı odaların Adana şubeleri olarak, gerek şube bazında gerekse birlikte yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde tespit ettiğimiz, aşağıdaki hususlara dikkat çekmek istiyoruz. Köprünün barajın mansap (suyun gidiş yönündeki kısmı- alt kısmı) tarafında DSİ’ye ait arazide seçilen bir güzergahta yapılması öngörülmüştür. Böyle bir köprünün şimdiki ve gelecekteki rolü ile hizmetinin önemi açısından, trafik sayımı da dahil olmak üzere, topografya, depremsellik, jeolojik özellikler, istimlak, çevre koşulları açısından bir mühendislik çalışması yapılarak değerlendirilmiş olması gerekmektedir. Böyle bir rapor hazırlanmış mıdır? Nehir geçişinde muhtemel alternatif güzergahlar için bir fizibilite çalışması ve öngörülen modelle kıyaslaması yapılmış mıdır? Yapılması planlanan köprünün metodolojisi kıyaslama yapılarak, ekonomiklik, kullanılabilirlik, bakım ve onarımı düşünülerek mi yapılmıştır? Köprüde hafif raylı sistem yapılması öngörülmüş olup bu raylı sistem nereden gelip nereye bağlanacaktır? Mevcut raylı sistem ve diğer ulaşım ağlarıyla entegrasyonu nasıl yapılacaktır? Bunların çalışması yapılmış mıdır? Planlanan söz konusu geçişin Ulaşım Master planın bir gereği ve parçası olması gerekmektedir. Meslek odalarımızın her vesileyle gündeme getirdiği Ulaşım Master Planının hazırlanması konusu Büyükşehir Belediyesi tarafından gündeme alınıp çalışmaları başlatılmış mıdır?”

“KAMUOYU AYDINLATILMALI”
Köprü projesiyle ilgili belirtilen hususların, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından dikkate alınmasını, sorulan sorular çerçevesinde kamuoyunun aydınlatılmasını ve köprü projelendirme aşamasındaki bilgi ve dataların meslek odalarıyla paylaşılmasını beklediklerini vurgulayan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Olası nüfus yoğunluk artışları düşünülmeden sürekli imar planı tadilatı yapılması ve ulaşım master planının hala hazırlanmamış olması Adana, çevre il ve ilçeler için en büyük handikaplardan biri olup yatırımların optimizasyonunu zorlayan bir unsurdur. Bu tür önemli, maliyetli projelerin ulaşım planı çerçevesinde yapılmasının sağlıklı bir kentleşmeye hizmet edeceği açıktır. Büyük ölçekli hastane, üniversite, stadyum, adliye binası benzeri kamu yatırımları da kentin ana planları çerçevesinde, halkın ihtiyaçları ve ulaşımı göz önünde bulundurularak planlanmalıdır. Adana halkının sırtına borç yükleyen ve sınırlı bir işlevselliği olan Hafif Raylı Sistem, plansız kentleşmenin olumsuz bir örneği olarak ortadadır. Bu nedenlerle, Adana ulaşım master planının hazırlanması için ivedi, kapsamlı, programlı, bilimsel adımların atılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Onaylı uygulama projesi olmadan köprünün temel atma töreni yapılmıştır. Kentle ilgili projeler “itibar projesi” olarak değil kentin ihtiyaçları esasında planlanmalıdır. Önemle belirtmek isteriz ki; köprünün adının bir siyasi parti başkanının adı olarak belirlenmesi, yine köprünün görselinde bir siyasi partinin simgelerinin kullanılması ayrı bir handikaptır. Belediye başkanları bir partinin adayı olarak göreve talip olabilirler ancak seçildikten sonra tüm şehrin belediye başkanlarıdır. Partilerin değil ortak değerlerin temsilciliğini yapmaları gerekir. Meslek odalarımız, kamusal çıkarları gözeten, uygulanabilir alternatifleri içeren çalışmalar sürdürerek kentin yararına sunmaya, yaşadıkları kente sahip çıkmaya, yapılan yanlışlar konusunda da yetkilileri uyarmaya devam edecektir.”

Toplantıya, Adana İKK Sekreteri ve Makina Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi, Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Ozan Tüzün, Şehir Plancıları Odası Adana Şube Başkanı Yakup Tatlı, Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar, Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Semih Karademir, Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan ve TMMOB’ye bağlı odaların yönetim kurulu üyeleri katıldı.

KÖPRÜ PROJESİ KAFALARI KARIŞTIRDI
Türk Mimar ve Mühendisler Meslek Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şubesi Başkanı Semih Karademir, detayları açıklanmayan Devlet Bahçeli Köprüsü Projesi’nin, bilimsel çalışmalar yapılan Çukurova Üniversitesi’ne ait tarım arazilerini tehdit edebileceğini söyledi.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK), Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde (ÇGC) düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz günlerde temeli atılan Devlet Bahçeli Köprüsü’nün yapımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TMMOB İKK Sekreteri Hasan Emir Kavi, onaysız projeye yapılan temel atma töreninin ‘şov’ amaçlı kurgulandığını ileri sürdü.

“GELECEĞİMİZ AÇISINDAN TEHLİKELİ”
TMMOB ZMO Adana Şube Başkanı Semih Karademir ise kenti yönetenlerin meslek örgütleriyle görüş alışverişinde bulunmadıklarını söyledi. Devlet Bahçeli Köprüsü’nün, Yüreğir tarafındaki şehir hastanesinden sonra nereye gideceğinin belli olmadığını anlatan Karademir, çekincelerini şöyle sıraladı:

“Adana’da genelde kamusal yatırımlar gündeme geldiğinde bölge olarak üniversitemizin tarım arazisine saldırılar yapılıyor, sürekli yatırımların oraya yapılması hedefleniyor. Bu bir anlamda üniversitelerin çok özel tarım arazilerinin işgaliyle sonuçlanıyor. Mevcut köprünün de nehirden sonrasındaki yeri, projenin ayakları belli olmadığı için muhtemeldir ki tam üniversitenin tarım arazileri içerisinden geçip, ABTÜ’ye varıp oradaki arazilerin, üniversitelerin bilimsel çalışmalar için kullandığı tarım arazilerinin bir şekilde parça pinçik edilip küçültülerek birilerine peşkeş çekilmesi ve kamusal yatırımların oraya çekilmesi de olabilir. Bu da tarım arazilerinin bir şekilde tarım alanlarının dışarı çıkarılmasını doğuracaktır. Bu da geleceğimiz açısından tehlikelidir.”

Karademir, proje net olarak açıklanmadığı için bölgede yaşanacak ağaç katliamına yönelik bir öngörüde bulunamadıklarını sözlerine ekledi.

http://www.iha.com.tr/haber-bahceli-koprusunun-projesi-yok-iddiasi-549004/