Doğan Hızlan

Acaba bir resme bakarken ve onu değerlendirirken bir ön bilgiye ihtiyaç var mıdır? Önay Sözer’in ‘Sanat: Görünendeki Görünmeyen’ kitabı işte tam da bu ihtiyacı karşılayacak nitelikte bir eser.

Romancı, felsefeci Önay Sözer, 1970’ten bu yana sanat eleştirisi konusunda da önemli yazılar yayımladı.

Değerlendirdikleri isimler şunlar: Martin Heidegger, Melanie Klein, Edmund Husserl, Bin Kimura, Roman Jakobson, Jacques Derrida, Eugen Fink, Georg Simmel, Pieter De Houch, Pablo Picasso, Mondrian, Joseph Koudelka, Jörg Reckenrich, İlya Kabakov, Sarkis, Komet, Ömer Uluç, Cihat Burak, Mehmet Güleryüz, Biles Öcal, Hakkı Anlı, Sevil Gürler ve Mürşide İçmeli.

Sanata hem kendi türünde hem de felsefi bağlamda yeni bir perspektiften bakıyor. Bu tür çalışmalar bizim bakış açımızı zenginleştirir, yüzeysel bilgileri katmanlaştırır.

Fark edemediğimizi keşif rehberi

Yeni kitabı ‘Sanat: Görünendeki Görünmeyen’ de görünenin ardındaki görünmeyeni nasıl keşfedeceğiniz konusunda rehber bir eser.

Kitap altı bölümden oluşuyor: Birinci Bölüm: Ne İçin Sanat?/ İkinci Bölüm: Resmin Aralanması / Üçüncü Bölüm: Ara / Dördüncü  Bölüm: Şema ve İlişki / Beşinci Bölüm: Ressamlar ve Etkinlikler / Altıncı Bölüm: İki Söyleşi.

İstanbul üzerine değişik türlerde çok yazı okudunuz ama değişik bir bakış açısını, ‘İstanbul’a Disiplinlerarası Yaklaşım’da bulacaksınız.

Yazının devamını okumak için tıklayın