Bugün günlerden Cumhuriyet Kitap!

1939’da Tebriz’de doğdu. Henüz 28 yaşındayken 1967’de Aras nehrinde ölüsü bulundu. Canıyla ödeyeceği muhalif metinler yazmış, metinlerinde adalet, eşitlik, dogmaya karşıt duran bir anlayışı ortaya koymuştu. Köy okullarında öğretmenlik yapmış, çocuklarına yaşamı anlatan öyküler, derlemeler anlatmış, çeviri çocuk edebiyatında son elli yıldır saygın bir biçimde yer almış Samed Behrengi kapağımızda. Necdet Neydim’in yazısı…

– 1939’da Tebriz’de doğdu. Henüz 28 yaşındayken 1967’de Aras nehrinde ölüsü bulundu. Canıyla ödeyeceği muhalif metinler yazmış, metinlerinde adalet, eşitlik, dogmaya karşıt duran bir anlayışı ortaya koymuştu. Köy okullarında öğretmenlik yapmış, çocuklarına yaşamı anlatan öyküler, derlemeler anlatmış, çeviri çocuk edebiyatında son elli yıldır saygın bir biçimde yer almış Samed Behrengi kapağımızda. Necdet Neydim’in yazısı…

– 3. sayfamızda, “İnsanı, anlatı kurmaya zorlayan ne? Kişinin buna kalkışması, söyleyecek sözü olduğunu göstermiyor mu? Nitekim Türkiye’de 1980 sonrası yayımlanan öykü roman ilk kitapların, Cumhuriyetin elli yılı (23-73) boyunca basılan tüm kitapların en az on katına vardığı kolayca görülebilir.” vargısını açımladığı ve üç ilk romanı (Ayla Önal, Siranuş’un Mızıkası, Bilgi Yay.) / Nebahat Ecesoy-Vanizor, Lale Otel, 5 Şubat Yay. / Çınar Ergin, İlhan, Mahir, David, Bilgi Yay.) irdelediği “Romanımızda farklı evrilme…” başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor.

– Şükran Soner, Turan Karakaş’ın, Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlanan kitaplarından, şiirsel dille yazdığı, çevreyi korumayı odağa alan Keçi ile Ağlayan Kaya ile Atatürk’ün, 23 Nisan’ı çocuklara armağan etmesinin anlamını, tüm boyutları ile çocuklara anlatmayı amaçladığı Çocuklar İçin 23 Nisan’ı merceğe alıyor.

– Feridun Andaç, “Yazıyorsanız eğer, kitaplarınız yayımlanmışsa, yazar olarak kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz Okunan biri misiniz? Tanınan mısınız? Referans alınıyor musunuz? Kuşaklar üzerinde etkiniz nedir? Sürekli her dönem dolaşımda bir yazar mısınız?” sorularına, Sait Faik Abasıyanık, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Halikarnas Balıkçısı, Fakir Baykurt, Leyla Erbil, Demir Özlü, Ferit Edgü, Muzaffer Buyrukçu, Tarık Dursun K., Bilge Karasu, Vüs’at O. Bener, Latife Tekin, Ahmet Altan, Orhan Pamuk, Mehmet Eroğlu, Murathan Mungan gibi bunu başarabilmiş yazarları örnekleyerek yanıt getiriyor.

– Y. Bekir Yurdakul, İlyas Tunç ile nesnelerin dünyasına sızmayı denediğini, yaşamımızı kuşatan her şeye başka bir göz, bambaşka bir duyguyla bakma çağrısı gibi bir çığlık da kopardığını imlediği denemeleri Örs – Nesnelerin Dili’ni (Cumhuriyet Kitapları) konuşuyor.

– Gökçe Temelli Buran, Meliha Akay’ın göç temasını farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde ve yüzyıllardır değişmeyen gizli örgütlerin baskıladığı karakterlerin iç-göç arayışlarını da katarak zenginleştirdiği romanı Doğu İstanbul’un Batısı’nı (Mavi Nefes Yay.) değerlendiriyor.

– Mustafa Emre, Yusuf Alper ile kırk yılı aşkın bir süredir yazdığı, yayımladığı, bir yaşamdan süzülen lirik, toplumcu çağrışımlarıyla yalın, akıcı şiirler şiirlerinden oluşan kitabı Sonsuza Akan Irmakta’yı (Klaros Yayınları) konuşuyor.

– Elif Gizem Gider ve Nurten Aydın, Prof. Dr. Ayşe Didem Uslu’nun, bir edebiyat semineri için İtalya’ya giden kahramanı Ayşecik’in okuyucuyu “keşkeler”le dolu bir serüvene ortak ettiği, uluslararası kültürel, siyasal ve sosyal tanıklıklar, etkileşimlerle gelişen üç boyutlu yol hikâyesi Keşke (Atayurt Yayınevi) romanına iki bakış sunuyorlar.

– Y. Bekir Yurdakul, Luca Novelli’nin, bilimle kör inancın, adaletle zorbalığın çatışmasına tanık ettiği Pisagor ve Şu Lanet Sayı’yı (Can Çocuk) merceğe alıyor.

– Vitrindekiler, Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşeleri ile düşün serüveni sürüyor.

– Büşra Uyar, Merin Sever ile Antik Yunan ve Bizans’tan Osmanlı saray mutfağına, geleneksel yemeklerden sonradan eklenen lezzetlere kadar İstanbul’un mutfağına girmiş, sofrasına değmiş birçok kültürün izini araştırarak kocaman bir sofraya davet ettiği derlemesi Geçmişten Günümüze İstanbul Lezzetleri’ni (İBB Kültür AŞ) konuşuyor.https://587591de6c59c1a884d49ce005244fc3.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

– Serkan Fırtına, tiyatro oyuncusu Makbule Meyzinoğlu’nun Bulgaristan Türklerinin yaşadığı baskıları merkeze aldığı oyunu Makbulka’yı (Dramatik Yayınları) değerlendiriyor.

– Çiğdem Ülker, Ebru Çaloğlu’nun dünya edebiyatına yön vermiş eserlerin perde arkasını incelediği kitabı Arkabahçe’yi (Remzi Kitabevi) inceliyor.

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

Kitap Dergi, bugün gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…

Kaynak: www.cumhuriyet.com.tr