Bugün günlerden Cumhuriyet Kitap

23 Mart 1842’de yaşama veda eden Stendhal kendini / yazın gerçeğini yaşamın maskeli balosunda maskeli insanların insafına bırakmadı. Yeteneğini onaylatmak için ünlülerin kapısını da çalmadı. Balzac’ın, döneminin en önemli romanı olarak gördüğünü ifade ettiği Parma Manastırı (Çev. Bertan Onaran / Türkiye İş Bankası Yay.) yapıtına ilişkin haklı övgüsü bile ayaklarını yerden kesmedi. Yazmak onun için kendini doğru ifade etmek için başvurduğu bir eylemdi. Aşkın soylulaştırdığı ruhunun bir gün huzura ereceğine inanan Stendhal şu notla açıklamıştı vasiyetini: “Mezar taşıma ‘yaşadı, sevdi, yazdı’ yazın gerçek adımla.” Ölümünün 180. yılında anısına saygıyla… Bedriye Korkankorkmaz’ın yazısı…

– 23 Mart 1842’de yaşama veda eden Stendhal kendini / yazın gerçeğini yaşamın maskeli balosunda maskeli insanların insafına bırakmadı. Yeteneğini onaylatmak için ünlülerin kapısını da çalmadı. Balzac’ın, döneminin en önemli romanı olarak gördüğünü ifade ettiği Parma Manastırı (Çev. Bertan Onaran / Türkiye İş Bankası Yay.) yapıtına ilişkin haklı övgüsü bile ayaklarını yerden kesmedi. Yazmak onun için kendini doğru ifade etmek için başvurduğu bir eylemdi. Aşkın soylulaştırdığı ruhunun bir gün huzura ereceğine inanan Stendhal şu notla açıklamıştı vasiyetini: “Mezar taşıma ‘yaşadı, sevdi, yazdı’ yazın gerçek adımla.” Ölümünün 180. yılında anısına saygıyla… Bedriye Korkankorkmaz’ın yazısı…

– Üçüncü sayfamızda, Prof. Dr. Gürsel Aytaç’ın çağdaşlaşma uğraşının hiçbir zaman yitirilmemesi gerekliliğini Aydınlanma olgusu üzerinden yalın bir anlatımla vurguladığı kitabı 18. Yüzyıl Dünya Edebiyatında Aydınlanma’yı (Cumhuriyet Kitapları) incelediği “Aydınlanma’nın değeri..” başlıklı yazısıyla Hilmi Zafer Şahin yer alıyor.

– Ali Eren, deneyimli siyasetçi ve Atatürkçü mücadele adamı Hakkı Keskin’in, ailesinin baba Hacı Hasan’la Rusya’ya, oğul Hakkı ile Almanya’ya uzanan serüveni merkezinde Türkiye’nin tarihindeki savaş ve göç olgularına ışık tuttuğu, kaderi ülkesinin kaderiyle iç içe geçmiş bir ailenin tarihine tanık ettiği Kızıl Ordu Süvarisi Hacı Hasan ve Yedinci Oğlu (Cumhuriyet Kitapları) adlı kitabını inceliyor.

– Ata Devrim, İngiliz filozof Bernard Williams’ın, Amoralizm, Öznelcilik, Görecilik ve Faydacılık gibi farklı etik anlayışlara ilişkin özgün bir okuma sunduğu, daha keskin ve dürüst bir farkındalığa davet ettiği Ahlak: Etiğe Bir Giriş’ini (Çev. Aykut Aytış / Fol Kitap) merceğe alıyor.

– İlknur Özdemir, Hakan Yaman ile sekiz yıllık bir araştırmanın, tanıklıklara, kitaplara, makalelere başvurmanın ardından kaleme aldığı, Türkiye’nin geçirdiği, acılı izler bırakan üç darbeyi özgün bir kurguyla sunduğu siyasi romanı Hüzzam’ın Uçma İhtimali’ni (Sia Kitap) konuşuyor.

– Ahmet Arpad, Robert Schild’ın Brezilya’dan İsrail’e, Viyana’dan Güney Afrika’ya uzanan, bir bölümü de eski yılların ve 2058 yılının İstanbul’unda geçen; gerilim, bilim kurgu, belgesel ve mizahi öykülerin yarı gerçek, yarı kurmaca bir yol haritası çizdiği kitabı Stefan Zweig’ın Veda Mektubu’nu (Edebiyatist) değerlendiriyor.

– Yunus Emre, Ali Mahir Başarır’ın iktidarın gözettiği sermaye çevrelerine ama özellikle kamuoyunda beşli çete olarak bilinen gruplara odaklanarak Türkiye’nin yeni düzenini merceğe aldığı, bugünü anlamak için önemli bir kaynak olduğu kadar yarın “kanun önünde hesaplaşma” dönemi başladığında da rehber olabilecek, dürüst siyaset için seçmenle bir mukavele olarak da okunabilecek çalışması Beşli Çete’yi (Kırmızı Kedi Yayınevi.) inceliyor.

– İnci Ponat, Nevra Bucak ile dünyadaki her yazarın William Shakespeare’e, yürek borcu olduğunu düşünerek kaleme aldığını ifade ettiği, kendi Romeo-Jüliet’in yazım sürecini, eski bir çağda, bizim coğrafyamızda düşsel bir ülkede kurguladığı yeni romanı Jüliet’in Gölgesinde’yi (Artshop Yayınevi) konuşuyor.

– Muzaffer Ayhan Kara, Emekli Hava Kurmay Albay Cengiz Tatar’ın, “Havacılığın Tarihçesi, Türk Havacılık Tarihi, Milli Mücadelede Türk Askeri Havacılığı, Büyük Taarruz’da Türk Havacılığı, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Havacılığı, Türk Hava Harp Sanayinin Kuruluşu, Hava Harp Sanayi’nde Özel Teşebbüs Çalışmaları, Türkiye’de Sivil Havacılığın Kuruluşu” adlı sekiz bölümden oluşan incelemesi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Havacılığı – İstikbal Göklerdedir’i (Galeati Yayınları) tanıtıyor.

– Mülkiye Başmüfettişi Oral Karakaya, 2014 yerel seçimleriyle faaliyete geçen büyükşehir belediyelerinin adeta röntgenini çektiği kitabı Türkiye’de Büyükşehir Belediyeciliğinin Bilançosu’nda (Yeni Alan Yayınları), ülkemizde uygulanan büyükşehir belediye yönetimi modelinin, yerel yönetim reformu ve yerelleşme politikaları bağlamında, yerelleşme-merkezileşme ekseninde işlevsel ve örgütsel açılardan kapsamlı bir analizini sunuyor.https://f9b118499e951f4f6a80fc30b7007bec.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

– Emek Yurdakul, Barbara Nickel’ın, toplumsal cinsiyetin psikolojik değil de sosyolojik bir sorun olduğunu kanıtlayan örneklerden biri sayılabilecek, müzik dehası iki kardeş Nannerl ve Wolfi’nin 18. yüzyılda, konserler vermek ve tanınmak için ailece çıktıkları Avrupa seyahatini merkez alarak, sanatın / müziğin nasıl hissettirdiğini Nannerl’in iç dünyasından anlattığı Mozart Kızı’nı (Çev. Edip Sönmez / Ayrıntı Genç) merceğe alıyor.

– Günseli SalkayaCem Davran ile yıllarını verdiği tiyatro alanındaki deneyimlerini, anılarını paylaştığı, Türkiye’nin yakın dönemine de kültür-sanat çehresinden bir tanıklık sunduğu Palyaçonun Günlüğü (İnkilâp Kitabevi) kitabını konuşuyor.

 – Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

Kitap Dergi bugün, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…