Çukurova Öykü Ödülü Yarışması

Yeni Adana Gazetesi ve Çukurova Belediyesi İşbirliği ile…

“EMEĞİN ÇUKUROVA’SI”

Çukurova Öykü Ödülü Yarışması

Yarışmanın son başvuru tarihi: 1 Ekim 2021

Yarışmaya katılım: Elektronik posta yoluyla olacaktır…

Öyküler, cukurovaoykuyarismasi@gmail.com adresine (katılım koşullarının 5. maddesine uygun) gönderilecektir. 

Çukurova Öykü Ödülü Şartnamesi

1) KONU: EMEK 
2) AMAÇ: Emek,  kuşku yok ki insanı doğadaki diğer canlılardan ayıran en temel özellik…  O emek ki ilkel komün düzende ortaklaşmak, paylaşmak esasıyla ortaya konurken, sonraki toplumsal düzenlerde ayrıcalıklı grupların sömürü aracı haline gelmiştir. En basit haliyle, köleci düzende köle, feodal düzende maraba, kapitalist düzende işçi olmak… Ve Çukurova… Tarım işçisinin alın teriyle yıkadığı bereketli topraklar… Zenginin sonuna kadar zengin, fakirin sonuna kadar fakir olduğu bir “çukur” ova. Yazarının gözüne iğne olup batan, kafasını yastığa koyduğunda huzurla uyutmayan… Gözünün önünde ete kemiğe bürünen çelişkiler besler yazarın kalemini; uğranılan haksızlıklar, “kaybetmemek” adına çıkarılamayan sesler, emekçinin altında ezildiği türlü baskılar, zulümler… Biz bu yıl için “emek” diyoruz… Yazarlarımızı “Çukurova Öykü Ödülü” kapsamında emeğin türlü halleri üzerine yazmaya davet ediyoruz.
Yarışma kapsamında yeni yazarların çıkmasına olanak sağlamak en büyük dileğimiz. Umuyoruz ki bereketli topraklar yedi veren güller gibi yedi veren yazarlar açtırır edebiyatımızda.  

3) KATILIM KOŞULLARI:

1. Yarışma, 18 yaş üzeri, Türkçe yazabilen -amatör, profesyonel ayrımına gitmeksizin- herkese açıktır. 

2. Her yazar, yarışmaya yalnızca 1 öykü ile başvurabilir.

3. Yarışmaya gönderilen öyküler, dijital ve basılı hiçbir alanda yayımlanmamış, herhangi bir ödül almamış olmalıdır. Aksinin ispatı halinde kazanılmış tüm hakların iptali söz konusu olacaktır.  

4. Öyküler, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, “1,5” satır aralığında yazılacaktır.

5. Gönderilen elektronik postada ekli 2 dosya bulunacaktır. Birinci dosyada öykünüz, ikinci dosyada ise kısa özgeçmişinizin ile iletişim bilgileriniz yazılı olacaktır. Öykünüzün üzerinde gerçek adınız yazmalıdır. Rumuz kullanılmayacaktır.  

6. Yarışmada dereceye girenler ve seçici kurulun yayımlanmaya değer gördüğü öyküler ortak bir kitapta toplanabilecek, yarışmaya öykü gönderenler bu şartı kabul etmiş sayılacaklardır. Kitapta öyküsü yer alan yazarlara 5 adet kitap gönderilecektir.

7. Yarışmada dereceye girenler Çukurova Belediyesi tarafından Adana’da 3 gün misafir edilecek, plaket ve şartnamede belirtilen nakit tutar ile ödüllendirileceklerdir.

Para Ödülü:
1. Öykü 5000 Türk Lirası
2. Öykü 4000 Türk Lirası
3. Öykü 3000 Türk Lirası

8. 1 Ekim 2021 tarihinden sonra gönderilen öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Sonuçlar, Yeni Adana Gazetesi’nin 104. yayın yılına giriş tarihi olan, 25 Aralık 2021 tarihinde basın yoluyla duyurulacak, ödül töreni pandemi koşulları dikkate alınarak planlanacaktır.

Uyarı: Yarışmaya başvuranların, yarışma şartnamesini okuduğu ve koşulsuz “olur” verdiği kabul edilecektir. 

SEÇİCİ KURUL:

1. Nursel Duruel 
2. Nihat Ziyalan  
3. Murat Yalçın   
4. Feryal Tilmaç  
5. Mustafa Balel  
6. Mehmet Erte   
7. Süreyya Köle 

Ön Seçici Kurul:

Gamze Güller 
Deniz Dengiz Şimşek

İletişim: cukurovaoykuyarismasi@gmail.com

Kaynak: yeniadana.net