Daktilo – Kenan Kutay

İş yerlerinde en önde gelen demirbaş ihtiyaç daktilo idi. Hatta; Adliye, PTT, Maliye, Nüfus Müdürlüğü, Tapu Dairesi… gibi noktalarda yer alan ve dilekçe, ilmühaber hazırlayan seyyar daktilo yazanlar olurdu. Bu görevi üstlenen insanlara “Arzuhalci” denirdi. Bugün de buna rastlanmakta…..