Defterdarlık binasından eski ADANA.Nuri Erbaz

Şu gördüğünüz tarihi üçgen ada da neler yoktu ki!

Tatlıcı Şevket (Tatlıtuğ), Kristal kundura, Altınova kolonyacısı, Sümerbank, Halk eczanesi…Belki daha da mühimi, bu ada da tarihi Adana medresesinin kalıntıları vardı!Bu tarihi ada 1980 ihtilali sonrası bir gecede yıkılarak yok edildi!Sonrasında da sağındaki tarihi Kuyumcular çarşısı benzer akıbetin kurbanı oldu!