Federico Garcia Lorca – Hüseyin Ferhad

Federico Garcia Lorca’yı Türkçeye kazandıran Sait Maden’dir. Trajik yazgısı, Neruda’nın ona atfettiği değer, folklor ve gelenek algısı; âdeta kalbini çelmiştir okurun, “biz”lerin.

Birçok şairde örneğin Metin Altıok’ta, Behçet Aysan’da, Yaşar Miraç’ta onun sesini duyabilmek mümkündür. Lorca’yı Sait Maden’den başka kalemşorlar da çevirmiştir ama nedense pek zevk aldığımı söyleyemem. Tozan Alkan’ınki hariç…

 lorca