‘Herkes Fotoğraf Çekecek’ 1. Fotoğraf Yarışması

BAŞVURU

yarisma@arkaplan.org.tr

 

HÜRRİYET GAZETESİ ile ARKA PLAN FOTOĞRAF DERNEĞİ El ele.
” Herkes Fotoğraf Çekecek ” 1. Fotoğraf Yarışması.

 

Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

 

Yarışmanın Adı: ‘’ARKA PLAN’daki ADANA “

 

Yarışmanın Konusu: Adana’mızın bilindik dokusundan ziyade, ilçeleriyle birlikte, yılardır arka planda kalmış,  Kültürel Dokusu, Mimarisi, Sokak Kültürü, İnsanları, Yemek Kültürü ve diğer tüm zenginlikleri.

 

Yarışmanın Amacı: Yıllardır üzerinde bir çok kültüre ev sahipliği yapmış, bu bereketli toprakların Arka Sokaklarında geçen hayatlar, mimari yapı, soyut veya somut kültürel miraslarını, insanların günlük yaşamlarını görüntüleyip, yarışmayı geleneksel hale getirip, tarihe tanıklık edip, gelecek nesillere büyük bir arşiv bırakmak.

 

Düzenleyici Kurumlar: ARKA PLAN FOTOĞRAF DERNEĞİ / HÜRRİYET GAZETESİ

Yarışma Bölümleri:

Yarışma, Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.

 

Katılım Şartları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Seçici Kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları dışında, amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
 • Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 5 eser ile yarışmaya katılabilecektir.
 • Fotoğraflar Renkli veya Siyah-Beyaz olarak sunulabilecektir.
 • Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.
 • Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği, olan bir nesnenin çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri YARIŞMAYA KATILABİLİRLER. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olması sorun teşkil etmeyecektir.
 • Fotoğrafların çekildiği tarih önemli değildir. Fakat yarışmacı, fotoğrafın çekildiği tarihi belirtmek zorundadır.
 • Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflarla katılım kural ihlali sayılır.(Panoramik oluşturulmalar dahil)
 • Katılımcı, mail olarak yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.

            Telif (Kullanım) Hakları:

 • Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alma fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Arka Plan Fotoğraf Derneği ile Hürriyet Gazetesine ait olacaktır. Bu eserler söz konusu kurumların arşivinde saklanacaktır. Ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler bu kurumlar tarafından kitap, reklam, broşür, haber, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler ARKA PLAN FOTOĞRAF DERNEĞİ’nin www.arkaplan.org.tr sitesinde yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar küçük bir katalog oluşturulacaktır.
 • Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Ödül ve sergileme alan fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg), Arka Plan Fotoğraf Derneği tarafından istenebilir.
 • Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda Yarışma Düzenleme Kurulu kararı geçerlidir.
 • Yarışmaya, fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesı̇:

 1. a) yarisma@arkaplan.org.tr adresine mail olarak atılacaktır. (Başka türlü ulaştırılan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.)
 2. b) Katılımda yollanacak fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda (tek mail ile) gönderilmelidir.

İsimlendirme:

 1. adım: Eser sahibinin isminin baş harfleri
 2. adım: Eserin adı
 3. adım: Sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 5’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
 4. adım: Sonrasında ise eserin çekildiği yıl yazılmalıdır.

Örneğin Burak Durhasan’ın Adana isimli fotoğrafı için,

BD_Adana_1_2016 yazılmalıdır

 1. f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, minimum 200 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmelidir. Yüklenecek fotoğraflar 1 MB’tan küçük olmamalı, 4 MB’ı da geçmemelidir.
 2. g) Eserlerin gönderilmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Arka Plan Fotoğraf Derneği veya Hürriyet Gazetesi sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

2- Burak DURHASAN / Ç.Ü. Öğretim Görevlisi

3- Murat GÜNAYDIN / Görsel Sanatlar Eğitmeni

4- Prof Dr. Sezgin GÜVEL / AFIAP

4- Prof. Dr. Murat Ali HERSEKLİ

5- A.Niyazi SERTKALAYCI EFIAP/s – Ç.Ü. Öğretim Görevlisi

6- Sinan TANYILDIZ / Hürriyet Gazetesi Bölge Sorumlusu

7- Dr. S.Haluk UYGUR / Fotoğraf Sanatçısı

(Seçici Kurul, en az üç üye ile toplanabilir.)

Salon Sorumlusu: Mehmet DEMİRBİLEK

Ödüller:

1.lik Ödülü                                        2.500 TL+Plaket-

2.lik Ödülü                                        1.500 TL+Plaket-

3.lük Ödülü                                       1.000 TL+Plaket-

Mansiyon (3 adet)                             500 TL+Plaket-

Jüri Özel Ödülü                                 250 TL+Plaket-

Arka Plan Fotoğraf Derneği Ö.Ö.      250  TL+Plaket-

Hürriyet Gazetesi Ö.Ö.                      250 TL+Plaket-

Sergilemeler (En fazla 100 adet)     Sergileme Belgesi

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın Başlama Tarihi             : 15.02.2017

Son Başvuru tarihi                           : 30.12.2017

Seçici Kurul Değerlendirmesi          : 10.01.2018

Sonuçların Açıklanması                   : 17.01.2018

Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl         :

Yarışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurusu:

Yarışma sonuçları basın yoluyla Hürriyet Gazetesinde ve www.arkaplan.org.tr, adresinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

Organizasyon Komitesi: Arka Plan Fotoğraf Derneği / Hürriyet Gazetesi

İLETİŞİM- Yarışma Sekreteryası:

Hasan DAYANIKLI

Telefon: 0.506 301 14 15

yarisma@arkaplan.org.tr

www.arkaplan.org.tr