Heykeltraş Yıldız Tüzün ,Turan Emeksiz

Adana’daki Turan Emeksiz Parkına konmak üzere Güzel Sanatlar Akademisine ısmarlanan büst için açılan yarışmada birincilik alan öğrenci heykeltraş Yıldız Tüzün (1932-2021) büst üzerinde çalışıyor. 1962
Büst, halen Atatürk Parkında yer almaktadır.