Haluk Uygur.

Resim sanatının büyük ustası, doğa bilimci, anatomist, mühendis ve mimar… Arka arkaya birçok şey sayabiliriz onun hakkında…
Daha da önemlisi Leonardo Da Vinci henüz yaşarken bilgisi nedeniyle hükümdarları etkilemiş, onlara ülkelerinin sorununu çözmeleri için bilgisiyle yardım etmiş bir bilim insanı. Birçok hükümdar onu şehrine davet ederek çeşitli konularda görüşlerini almışlar.
Ama o zamanki ismi ile Klikya’ya, Toros Dağları’ndan gelen sel afetine çare bulması için davet edildiğini biliyor muydunuz?
Adana’yı İşaretlediği Bir Türkiye Haritası Çizmiş
Altınoran atölyelerinde anlatacağım Sanat Tarihi dersi için Da Vinci’nin sanatsal ve bilimsel gözlemlerini anlattığı defterlerinin tercümelerini karıştırırken; bir çok kişinin dikkat etmediğini düşündüğüm (çünkü hiç bu konuda yazılmış bir makale veya yazı görmedim) uzunca yazılmış bazı notlara, çizimlere ve üzerinde Adana’yı özellikle işaretlediği bir Türkiye haritasına rastladım.

Dokuz bin sayfa olduğu söylenen defterlerinin dört sayfasını ayırdığı bölümde, Suriye Defterdarı’na hitaben yazılmış iki mektubun kopyası vardı.Belli ki Defterdar; Toroslar’dan gelen ve tufan gibi yok edici bir sele karşı, nasıl bir önlem almaları gerektiğini Da Vinci’ye sormuştu, usta da

mektubunda ona yanıt veriyordu.

Resim sanatının büyük ustası, doğa bilimci, anatomist, mühendis ve mimar… Arka arkaya birçok şey sayabiliriz onun hakkında…
Daha da önemlisi Leonardo Da Vinci henüz yaşarken bilgisi nedeniyle hükümdarları etkilemiş, onlara ülkelerinin sorununu çözmeleri için bilgisiyle yardım etmiş bir bilim insanı. Birçok hükümdar onu şehrine davet ederek çeşitli konularda görüşlerini almışlar.
Ama o zamanki ismi ile Klikya’ya, Toros Dağları’ndan gelen sel afetine çare bulması için davet edildiğini biliyor muydunuz?
Adana’yı İşaretlediği Bir Türkiye Haritası Çizmiş
Altınoran atölyelerinde anlatacağım Sanat Tarihi dersi için Da Vinci’nin sanatsal ve bilimsel gözlemlerini anlattığı defterlerinin tercümelerini karıştırırken; bir çok kişinin dikkat etmediğini düşündüğüm (çünkü hiç bu konuda yazılmış bir makale veya yazı görmedim) uzunca yazılmış bazı notlara, çizimlere ve üzerinde Adana’yı özellikle işaretlediği bir Türkiye haritasına rastladım.

Dokuz bin sayfa olduğu söylenen defterlerinin dört sayfasını ayırdığı bölümde, Suriye Defterdarı’na hitaben yazılmış iki mektubun kopyası vardı.Belli ki Defterdar; Toroslar’dan gelen ve tufan gibi yok edici bir sele karşı, nasıl bir önlem almaları gerektiğini Da Vinci’ye sormuştu, usta da mektubunda ona yanıt veriyordu.