Eski Adana Fotoğrafları gurubunda bina ile ilgili Kadir Sen ve Sabri Gül’ün aktardığı bilgiler.

KADİR SEN /Erken Cumhuriyet Dönemi’nde fazla konut tasarlamış olan Semih Rüstem Temel’in Adana’ya gelmesine sebep olan ve kentte tasarladığı ilk yapıdır.(1929) Modern tasarım anlayışı belirgin olan konut yapılarından farklı olarak mimar Rüstem Temel,mezbaha tasarımında eğitim aldığı Budapeşte’deki 1908 tarihli Vajdahunyad Kalesi’nden esinlenmiş ve mezbahanın su kulesini kalenin kulesine benzetmiştir. *Yapım yılı.. 1930 – 32*Arkitera

SABRİ GÜL / 1932 Yılında Mimar Semih Rüstem’in Adana’daki ilk yapısı olan mezbaha geometrik kurgusu,anıtsal girişiyle dönemin mimarlık akımlarına,nitelikler taşımaktadır.Mimar planında geniş bir parsel üzerinde mezbaha ve ilgili tesisleri olarak gösterilmiştir.Mezbahane,soğuk hava depoları,hayvan barınakları,yemekhane ve hizmet birimleri olarak yapılan binaların tek katlı idare binasını ise iki katlı olduğu görülmektedir.Yapılar kısmen taş ile tuğla ve betonarme malzemelerle inşa edilmiş,tüm örtü sistemi beşik çatı üzerine marsilya kiremiti kaplanmıştır.İlk önce yapıldığı tahmin edilen ana bölüm ön ve arka cepheleri tuğla örgü sisteminde ancak dış yüzeyleri taş kaplama olup cephe boyunca yapılan kemer açıklığı kolonat sisteminde betonarme lento ile giriş kapısına oturmaktadır.Bu bölümde çelik konstirüksiyon çatı üzerinde beşik çatılı havalandırma yükseltisi bulunmaktadır.Bu mekanla bağlantılı ek bölümlerde kesin ve temizleme fonksiyonlarına yönelik,yine çelik konstirüksiyon çatı sisteminde beşik çatılı olarak inşa edilmiştir.İlk yapılan bölüm arkasında tuğla malzeme ve kare planlı çelik merdiven sistemiyle çıkılan kulenin hangi amaçlı yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir..