Sinan Tanyıldız, Mine Liman ile Heykel Sempozyumunu konuştu

Sanatçının halinden sanatçı anlar…

Geçen gün  Mine Liman’la sohbet ederken Adana Taş Heykel Sempozyumundan bahsetti. Ve artık bu sempozyumun uluslararasına gerçekten dönüştüğünü söyledi. Çünkü yontu ustalarının içinde yabancı sanatçılar da vardı…
– Bu yılki sempozyumun teması ne? diye sordum.
MİNE LİMAN : Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumudur. Uzun aradan sonra bu yıl 3üncüsü düzenlenen bu etkinliğin de sanatsal anlamda hak ettiği değere ulaştırmak adına sürdürme kararı aldık ve 3. Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu’yla sanatseverlerimizin de hizmetindeyiz. Ülkemiz demokrasisinin kesintiye uğratılmaya çalışıldığı 15 Temmuz’u düşünerek de oluşturulan bu etkinlikte, “demokrasi ve özgürlük” temasını işlemeyi uygun bulduk. Bu etkinlikle Adanalıları sanatla buluşturmayı, verilen emeği yerinde göstererek sanatın değerini bir kez daha anlatmayı, demokrasi ve özgürlüğü bir de sanat gözünden yorumlamayı hedefledik. Etkinliğimiz, Galleria iş merkezi otopark alanında, Evlendirme Şube Müdürlüğü karşısında, 2’nolu otopark peronunda sürmektedir.
– Ne kadar sürecek etkinlik?
MİNE LİMAN :15 Mayıs tarihinde başlayan etkinliğimiz 25 gün boyunca sürecek ve 9 Haziranda sona erecektir.
– Kimler el attı oluşumuna?
MİNE LİMAN : Sempozyum,  Kent estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı eliyle yürütülüyor. Hazırlıklarına çok önce başladığımız bu etkinliğin, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümünün ciddi katkılarıyla oluşturulduğunu belirtmeliyiz.
3. Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu, dünyanın çeşitli yerlerinden 9’u yabancı 10 sanatçının katılımı ile gerçekleşmektedir.
– Başvuru nasıl yapıldı:
MİNE LİMAN : Sanatçılar, Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının hazırladığı etkinliğin internet adresine başvuru yaptı. Düzenlenen etkinliğe dünyanın dört yanından 65 değerli eser başvurdu. Düzenleme kurulunun belirlediği jüri üyeleri, 3 aşamalı olarak yürüttüğü değerlendirme sürecinde, her eserin incelemesine gerekli hassasiyeti göstererek 10’u asil 5’i yedek olmak üzere 15 eser seçti. Seçilen sanatçıların çoğu, dünyaca bilinen heykeltraşlar arasındadır. Çoğu dünyaca bilinen Bu sanatçılar, alfabetik sıraya göre şöyledir: Adrıano CİARLA-ITALYA, Alessio RANALDI-ITALYA, Anna RASINSKA-POLONYA, George MINCHEV-BULGARİSTAN, Giorgie CPAJAK-SIRBİSTAN, Işıl ŞEN-TÜRKİYE, Ivane TSISKADZE-GÜRCİSTAN, Michael LEVCHENKO-UKRAYNA, Qian SIHUA-ÇİN, Tutu PATTNAIK-HINDISTAN.
– Amaç ne?
MİNE LİMAN : Bu etkinliğin açık alanda halka açık olarak yapılmasının en temel amacı, bir sanat eserinin nasıl ve ne zorluklar ile ortaya çıktığını sergilemektir. Bir mermeri, sanatsal bilgi ile harmanlanıp tasarıma dökmek ve on yontup heykele dönüştürmek ciddi yetenek, beceri ve özveri istemektedir. Bu özverili süreç sonucunda ortaya çıkan eserleri, salt taş ve dekoratif nesne olarak görmenin ötesine ulaşmak, böyle bir etkinlikle daha anlaşılır kılınmaktadır. Sempozyumun halka açık sergilenen bir etkinlik olmasının yanı sıra, üniversitelerin ilgili bölümlerinin de izlenimlerine sunulmuştur. Sanatla ilgili öğrencilerin eğitimlerini bu ortamda deneyimlemeleri, onların sanatsal bakış açılarının gelişmesine yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra lise öğrencilerinin de bu etkinliğe katılmaları ve izlemelerinin önü açılmıştır.
– Neden önemli bu sempozyum…
MİNE LİMAN: Seçilmiş olan sanatçıların bazıları,  ünlerinin yanı sıra ilgili bölümlerde öğretim üyesi statüsünde görev  yapmaktadır. Bu durum bu etkinliği üniversite ve liselerin ilgili bölümleri açısından da önemli kılmaktadır. Sanatsal bakış açılarını eğitimle harmanlayan sanatçıların,  eserlerinde gösterdiği deneysel yaklaşımın öğrenci eğitimine büyük katkılar sağlayacağını da düşünmekteyiz. Estetik anlamda oldukça değerli eserlerden oluşan etkinliğin izlemeye değer olduğunu söylemeliyiz.
– Sanırım bir de katkı sunanlar var?
MİNE LİMAN : Bir etkinliğin ve güzel bir metnin diğer önemli kısmı teşekkür bölümüdür. Uluslararası etkinlik düzenlemek oldukça meşakkatli bir iş.  Böyle bir etkinlik ciddi emek ve özverili çalışma gerektirir; tabi bunun yanında özverili çalışma arkadaşları ve önemli desteğe de ihtiyaç vardır… Bu etkinliğin oluşmasının önünü açan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin SÖZLÜ’ye teşekkür ederiz. Katkılarından Dolayı Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümüne teşekkür ederiz. Ayrıca özveri ve emeklerinden dolayı Sempozyum Düzenleme ve Tasarım Kuruluna, Sempozyum Sekreteryasına ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının ilgili çalışanlarına teşekkür ederiz.
– Sanatçılar da dün bu köşede yayınlanan kişiler olmalı?
MİNE LİMAN: Evet onlar… Ne iş yaptıklarını da herkese duyurmuş olduk. Çalışmaları da görmelerini isterim doğrusu… BU kadar sanatçıyı aynı anda bulmak mümkün olmuyor… Değerlendirmek gerek…