Yenice Yolu Bükülür Gider / Fotoğraf Aydın Sihay

YENİCE YOLU BÜKÜLÜR GİDER*
gelecekse o / beklemek güzeldir

Dalgınca yürüyordum.
Kafamda sorular.
N’olacak bu memleketin hali?
Bu karanlıktan nasıl çıkacağız?
Nedir bu adamdan çektiğimiz?
Bu ve buna benzer sorular kafamı didiklerken bir

trenin sarsılarak yanımda durduğunu son anda fark ettim.
Kapılar açıldı.
Binmemek olmazdı.
Bindim.
Homurdanarak hareket etti.
Çocukluğumdan beri severim trenleri.
O ritmik sesi bana ninni gibi gelir.
Hafiften kapandı gözlerim.
Uyandığımda Yenice’deydim.
Sarsılarak durdu tren.
Beni indirdi.
Sonra çekti gitti.
——————————————————————
Yenice / Kasım 2016

/Yenice yolu bükülür gider/
Adana türküsü
Kaynak kişi: Aziz Şenses
Derleyen: Erkan Sürmen