Şair-Yazar Ali Selçuk, Ali İhsan Ökten’in Anadolu’nun Sırlı Aynası Arap Aleviler (Nusayriler) adlı kitabı ile ilgili yazdı.

Ali SELÇUK
Şair/Yazar

Farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Merak ettikçe, farkına vardıkça, tanıdıkça severiz birbirimizi ve daha iyi anlarız. Uzak durmak uzaklaştırır insanı insanlıktan, ön yargılar kırar insanlığımızı. Farklılıklarımızı sevdikçe daha çok sevdiğimiz gibi kendimizi, sevdiklerimizi; daha çok severiz vatanımızı, dünyamızı. Ali İhsan Ökten bir tıp hekimi, bir cerrah. Bir fotoğrafçı… Bakmayı, görmeyi, müdahale etmeyi ince bilenlerden. 

Titizlikli bir çalışma var karşımızda, kitabın içeriğine uygun titiz bir baskıyla da sunulan: Anadolu’nun Sırlı Aynası Arap Aleviler (Nusayriler). Bu kitap, ülkemizin Hatay, Adana ve Mersin illerinde yoğun olarak yaşayan Arap Alevileri ön yargıdan arınmış bir bakışla tanımak için bir fırsat sunuyor bize. Ali İhsan Ökten, bu alanda yayımlanmış bütün çalışmaları gözden geçirmekle kalmamış, Arap Alevi halkın yaşantısını gözlemleyerek onlarla konuşarak oluşturmuş çalışmasını ve belgesel tarzda fotoğraflamış araştırmalarını. Fotoğrafların dile gelmiş hali bir kitap, kitabın görselleşmiş hali bir albüm karşımızdaki.

Arap Aleviliğin tarihsel gelişim süreci, inanç özellikleri yanında Arap Alevi halkın bayramları, dini mekanları ve “ziyaret”leri, aile yapısı, akrabalık ilişkileri, doğum ve çocuk bakım geleneği, sünnet, askerlik, evlilik, ölüm ve cenaze törenleri, yemek kültürü adetleri, batıl inançları, halk edebiyatı örnekleri yer alıyor kitapta. Arap Aleviler, “sır”lı “kapalı” bir grup olarak bilinirler. İnançlarını koruma isteğinin getirdiği bir gizlilik esası doğurmuştur bu durumu.

“Dışarı”dan ve “içeri”den Arap Alevilerini anlatan çalışmalarda nesnel bir bakışın eksikliği dikkat çeker genellikle. Hakan Mertcan’ın Türk Modernleşmesinde Arap Aleviler kitabı nesnel bir bakışın ilk önemli örneğini oluşturuyordu.  Ali İhsan Ökten’in Anadolu’nun Sırlı Aynası Arap Aleviler (Nusayriler) kitabı da hem Arap Aleviler için hem de ülkemizin zenginliklerini tanımak isteyenler için nesnel bir hazine sunuyor.

Kaynak: www.evrensel.net