Bir Duayenin Hayatıma Dokunuşu – Emre Toğrul

Yıl 2001, New York, henüz ikiz kuleler yıkılmamış,
Hospital For Joint Disease’de çalışıyorum.
Dr. Jaffe ile Manhattan’da yemeğe çıkıyoruz.
Ben 63’lüyüm, O ise 63 Tıp mezunu,
Harvard’lı, İngiltere’de çalışmış, NYU’da hoca,
Taiwan kökenli genç Amerikalı Chow’da bizle,
Yemeğin sonunda Jaffe Hocaya soruyorum,
Kariyer yolculuğumda bana neler önerirsiniz?
Genç Chow’da kulak kesiliyor, cin gibi,
Musevi kökenli duayen hoca bize anlatıyor.
Chow ve ben hayatımızın dersini alıyoruz.
İnsan mesleğinde kariyere soyunduğunda,
Onu yönlendiren en önemli insani hedefleri,
Yaşamsal güvence, ekonomik kazanç, kişisel tatmin,
Sosyal statü ve gelecek sağlamadır, diyor hoca;
Yudum yudum, madde madde anlatıyor mentor:

1: Hiçbirşey için geç kalmayın çocuklar !!

Erken evrede öğrenme eğrisini içselleştirmeyi,
Sorgulamayı unutmamayı, yanlıştan ders almayı,
Gelişme ivmesinin hızını ve yönünü doğru tayini
Çıraklık, kıdemlilik, uzmanlık, eksperlik, duayenlik
Bu aşamaların kendine haiz sürelerde idrakini,
Her kademenin bir öncekinin tamamını barındırdığını,
Buna göre süreyi ayarlamamızı öneriyor.

2: Zamanından önce ulaşmayın, acele yok diyor!

Mesleklerin en büyük düşmanı ve zayıf halkası
Zamanından ve liyakatinden önce,
Mesleğin sırlarına ve becerisine vakıf olduğunu sanan,
Yarı cahil meslek erbabıdır demeye getiriyor.
Bir mesleği altyapı olmadan uygulamanın,
Temeli öğrenmeden tekniği konuşmanın,
Bileşenlerini bilmeden görüneni yorumlamanın,
Çıktıyı anlamadan kaynağın başına geçmenin,
Bilgi birikimiyle enformasyonun farkını bilmeden
Analiz yapmanın zararlarını örnekliyor, ve ekliyor;
‘ Knowledge is experience, the rest are information’.

3: Mesleki bilginin temeline vakıf olun mottosu !!

Binyıllardır en değerli hazine iken bugün,
Kolay ulaşabilen kirlilik içindeki bilginin,
Teorikte ve uygulamalarda size sorun olmaması için,
Özümsenmiş temel bilgi üzerine inşa edilmiş ,
Gelişmiş ve gelişmeye açık mesleki bilgi şarttır ki,
Rasyonel bir şekilde güncellenmedikçe,
Hızla deforme olur, diyor usta.
Gördüğünü aklında kalan kadarıyla uygulayan,
Duyduğunu biliyor gibi anlatan,
Normu ve standarttan sapmaları yorumlayamayan,
Sebep sonuç ilişkinden bihaber,
Kolaylıkla yönlendirilip koşullandırılan,
Bir meslek adamı olmayın diye salık veriyor.
‘’ Bizde Chow’la ‘’Cheers Boss’ diyoruz…

4: Mesleki kariyer ünvan değildir çocuklar!

Meslekte ilerlemeyi,
Daha gelişmiş bilgi ve beceriye sahip olmayı,
Daha yetkin ve saygın bir meslek erbabı olmayı,
Tariflerken, dinamikleri değişkendire getiriyor.
Unvan elde etmek en kabul edilir yol olsa da,
Asıl olan; sağlam temel bilgi,
Yeterli süre ve doygunlukta tecrübe,
Güncellenen meslek bilgi ve becerisidir diyor.
Sürekli eğitimi, akla ve kanıta dayalı verileri,
Yeni bilgiyi ihtiyatla sorgulamayı, eskiye reviyonu,
Tüm bunları yaparken insani süzgeci hatırlatıyor.
En yüksek unvan; hastalarınızın, meslektaşlarınızın,
Ve toplumun gözündeki ve kalbindeki mertebedir diyor.
‘’ Absolutely sir, “diyoruz Chow’la aynı anda…

5: ‘Az kişinin yaptığı çok kişinin yararlandığı alanlara yönelin, Mutlak mesleğinizin eksperi olun’ diyor Jaffe!

İletişim, bilgi aktarımı ve ulaşımın ivmesini,
Meslek sahiplerine ait bilgilerin ve becerilerin,
Artık genel nüfusla birebir nasıl paylaşıldığını,
Hizmet verilene ve kullanıma açık hale gelişini,
Belli bir alanda derinlemesine bilgi, tecrübeyi,
Eksperliği ballandıra ballandıra anlatıyor.
Yaptığı işi standart, tekrarlanabilir ve hatadan uzak
Model ve yöntemlere oturtabilenler yükselecek diyor.

6: Meslek dışı etkinlikleri meslekle kombine edin!

Kariyer yolunda fiziksel dinginliğiniz için,
Mental bir suni teneffüs için,
Sosyal hayatı vakit kaybı gibi değil,
Yürüdüğünüz uzun yolun bir parçası olarak,
Görün, yaşayın, değerlendirin diyor Usta.

7: Kendini keşfetme yolculuğu; kendine ait işletme:

Kariyer yolculuğunun bir noktasında ;
Yaptığınız işi, çalışma alanını, yerinizi,
Varmak istediğiniz noktayı sorgularsınız diyor.
Kendinizi kısıtlayan ağırlıkları, eksiklikleri,
Kavrayamadığı mesleki bilgilerini,
Yolunda gitmeyen tüm faktörleri yargılarsınız.
Önemli olan sorgulamanın zamanı,
Ve gerçek anlamda farkındalıktır, diye ekliyor.
Bağımsız düşünce, zaman ve etkinliği kazanmanın,
En rasyonel yolu kendine ait işletme kurmaktır.
Gerçek anlamda sorumluluğa soyunmamızı ve
Cesaretle bunu gerçekleştirmemizi öneriyor.

8: Kariyerde en ulvi görev; senden sonrakini hazırlama:

Öğrenmenin en etkin yolu öğretmektir diye başlıyor,
Eğiticiliği hedeflemeyen hiçbir kariyer planlamasının,
Nihai hedefe gitme enerjisi kalmaz.
Mesleklerin çağlar boyunca sürmesi,
İnsanlara faydalı bir sektör haline gelmesi,
Devamlılık ve sürekli gelişim göstermesi,
Yeni nesillerle olur diyor ve ekliyor;
Öğretilip aktarılmayan bilgi ve beceri,
Erbabı ile birlikte kaybolmaya mahkumdur.
Sadece yenilenen, uygulayıcısı elden el alan,
Ve teorik fikir yapıcıları süreklilik arzeden meslekler yaşar.

9: Meslekte kariyerin doruğu; kalıcı ve yararlı eser bırakma:

İnsan yaşamını en değerli kılan şeref,
Bir meslek sahibi, erbabı olmaktır diyor.
Kısa yaşamın çok uzun bir bölümünü,
Meslekte yetkinleşip özümsüyerek ,
Dünyanın yararına harcayan kişinin,
Görev bilinci tartışılmaz diyor.
Yaşadığınız topluma atfedilebilecek,
Mümtaz bir insan kişiliğinden,
Tüm dünya insanlarının iftiharına mazhar olan
Bir buluşa kadar geniş bir yelpazedeki,
Kalıcı eserlerden birini bırakmaya gayret edin diyor.

10: Bir mesleki kariyerde eşref saat; Veda kararı:

Son maddedi anlatırken gözleri doluyor duayenin,
Her kariyer yolculuğu diyor;
Onu oluşturan şartların ve kişinin insiyatifinde,
Tek değişmeyen doğru olan değişimin etkisiyle,
Eşref zaman geldiğinde bir nihayet bulur.
Kariyer sahibi meslek erbabının,
Bu aşamayı planlaması; düşünsel, fiziksel
Ve ruhi yetkinliklerini değerlendirmesi ile oluşur.
Kariyerinin gerektirdiği noktada,
Kariyer yolculuğunun gerektirdiği aşamaları,
Yerine getirmenin ve kabul etmenin huzuruyla,
Meslekteki aktif etkinliğine veda eden her duayen,
Mesleğinin ve meslektaşlarının sürekliliğine,
Yeni bir ışık yakmış olur, demek istiyor.

Benim o geceden aklımda bunlar kalıyor,
Hoca, genç Chow ve ben masadan kalkıyoruz.
Benim için unutulmaz bir yemek ve anı bu,
Elini sıkarken gözlerimin içine bakıyor, ekliyor,
‘FIRST OF ALL BELIEVE YOURSELF’,
( En öncelikle kendine inanmalısın)…

 

emre-togrul-kitap

Emre Toğrul, Hürriyet’te yayınlanan yazılarını “Hürriyet Yazıları” başlıklı bir kitapta topladı.