Gülek Boğazı – Nuri Erbaz

Torosta bir geçit var adı Gülek Boğazı..
Arasından geçiyor ince asfalt şosası..
Pozantı’dan inerken solunda Haçın Dağı..
Yemyeşil göğdesinde Bürücek sayfiyesi..
(Damar Arıkoğlu)

Fotoğrafı ve yazıyı Nuri Erbaz bey paylaşmış. Rahmetli Damar Arıkoğlu’nun satırları ile zenginleştirmiş. Bu halini hatırlayanlara ve bilmeyenlere yeni kuşağa selam olsun .

Metnin tamamınını paylaşıyoruz.

Kemal Erdoğan