İletişim Kongresi 6-7 Mayıs

KONGRE PROGRAMI VE ÇEVRİMİÇİ KATILIM REHBERİ

Çukurova Genç İletişimciler Kongresi 6-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında Online (Microsoft Teams Programı) olarak gerçekleştirilecektir.

KONGRE PROGRAMI6 MAYIS 2021 PERŞEMBEAÇILIŞ OTURUMU 6 Mayıs 2021 / Saat 10:00-12:00Oturum Başkanı: Doç. Dr. İlker ÖzdemirOturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Onur DursunAçılış Konuşması Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç / Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Kongre açılış konuşmasıAçılış Konuşması Doç. Dr. İlker Özdemir / Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Kongre açılış konuşmasıDavetle Konuşmacı Prof. Dr. Bülent Çaplı / Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Gazetecilikte Tarafsızlık Mümkün müdür? Davetle Konuşmacı Prof. Dr. Çiler Dursun / Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Hakikat Belası: Dijital Toplumda Hakikatsiz Haberler Davetle Konuşmacı Prof. Dr. Mutlu Binark / Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Kültür Politikaları ve Kore Dalgası/Hallyu: Romantik Düşler Fabrikası Olarak Kore Drama EndüstrisiOturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…A1 OTURUMU / Gazetecilik6 Mayıs 2021 / Saat: 13:30-15:00Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Taylan Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Serkan BulutPanelist İbrahim YalçınMersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Çevre Gazeteciliğinde Verinin Kullanımı: Mersin Yerel Basınında Çevre Haberlerine Yönelik Veri Kaynaklarının BelirlenmesiPanelist Nezaket Çetin ve Salih ÖzkanMersin Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Gazetecilik Öğrencilerinin Gözünden Yurttaş Kane Filminde Yer Alan Gazetecilik Pratikleri ve Medya EleştirisiOturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0… B1 OTURUMU / Sinema6 Mayıs 2021 / Saat: 13:30-15:15Oturum Başkanı: Doç. Dr. Dilek TUNALI Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Özge Nilay Erbalaban Gürbüz Panelist Ali UfukDokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Madam Movaray Romanı İle Claude Chabrol’un Ve Sophie Barthes’ın Uyarlamaları Arasındaki Melodramatik Özelliklerin KarşılaştırılmasıPanelist Dilan Değirmenci ve Zafer YılmazHacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Nollywood’da Kadın: Sektörde “Egemen”, Perdede “Öteki”Panelist Emre DoğanDokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü “Zihniyet” Kavramı Üzerinden Bilimkurgu Ve Korku Sinemasının Çözümleme MetodolojisiPanelist Sevinç KarataşDokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dijital Platformlarla Birlikte Gelişen “Yeni Belgesel” Estetiği: Biçim ve İçerik Değerlendirmesi Olarak “Tell Me Who I Am” (Bana Kim Olduğumu Söyle) Adlı Belgesel Örneğinin AnaliziOturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…C1 OTURUMU / Toplumsal Cinsiyet ve Dijital Medya6 Mayıs 2021 / Saat: 13:30-15:15Oturum Başkanı: Doç.Dr. Bilge NarinOturum Başkan Yardımcısı: Dr.Öğr. Üyesi Sevda Ünal Panelist Asena KarcıerEge Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Emojiler ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi: Whatsapp Grubu ÖrneğiPanelist Özge ŞensesEge Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Panelist Gülsema Kara ÖzoğluTrabzon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Twitter’a Emine Bulut cinayetinin yansıması: Tweet Metinleri Üzerine Bir AraştırmaOturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…D1 OTURUMU / Halkla İlişkiler: Marka Çalışmaları6 Mayıs 2021 / Saat: 13:30-15:15Oturum Başkanı: Prof. Dr. Derya Öcal Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Kaplan Esen Panelist Albay Ferhat Uzkan Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Marka 4.0 UygulamalarıPanelist Sultan KocaAtatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Medya Ortamında Markaların Dijital Aktivizim AlgılarıPanelist Ahmet Sözügüzel ve Begüm TurgutÇukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Coca Cola Marka İmajının Tüketiciler Üzerindeki EtkileriPanelist Büşra ÜzalpAkdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Türkiye’deki En Değerli Beş Markanın Sosyal Medya Kullanım AlışkanlıklarıPanelist Sena IşıkakÇukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi Koton Markasının Reklamlarında Ünlü Kullanımının Marka İmajına EtkisiOturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…E1 OTURUMU / Reklamcılık 6 Mayıs 2021 / Saat: 13:30-15:15Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cem Pekman Oturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Dr. Fırat Berksun Panelist Gizem TunçözKocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültür Bağlamında Reklam: 1970’li Yıllar, 2004 Ve 2019 Yılları Omo Reklamları Göstergebilimsel AnaliziPanelist Mihriban Gürcan Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Freudyen Bakış Açısı Çerçevesinde Parfüm Reklamı Afişi Üzerinden Psikanalitik Göstergebilimsel ÇözümlemeOturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…A2 OTURUMU / Tüketim Kültürü ve Politika 6 Mayıs 2021 / Saat: 15:30-17:00Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Köse Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. İlker Özdemir Panelist Emir Aydoğan ve Özgür Umut Baz ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Domestos Biyo-Politika ve Ölüm: Artık Çocuklar da Hijyen Uzmanı Panelist Büşra Kaya ve Burak Gökalp Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bahar Şahinsoy Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Biri Bizi Gözetliyor: Neoliberal Otoriterizm ve SüperpanoptikonPanelist Zeynep Nagihan KahveciHacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gıda Reklamları Üzerinden Doğallık, Geleneksellik ve Sahnelenen Otantiklik Kavramlarının Haz ile İlişkisini Okumak Oturum Linki: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html…B2 OTURUMU / Sinema6 Mayıs 2021 / Saat: 15.30-17:15Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nezih Orhon Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. İlker ZorPanelist Bihter İşlerHacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gilles Deluze’ün Sinematografik Yaklaşımı Kapsamında Balık FilmiPanelist Cangül Akdaşİstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İntihar Eyleminin Edilgenliği Üzerine: Dabbe (Hasan Karacadağ, 2006)Panelist Alper OkçuoğluÇukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi Mucize ve Tamam Mıyız? Filmlerinde Engelliliğin KonumlandırılmasıPanelist Murat ÖzdemirHacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (A)normal Bedenler ve İktidarın Yapıbozumu: Kült Film Freaks (1932) Örneği,Panelist Sertaç KoyuncuBahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Darren Aronofsky Sinemasında Korku ve Kaotik İmgelemOturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0… C2 OTURUMU / Popüler Kültür: Rap Müzik6 Mayıs 2021 / Saat: 15:30-17:15Oturum Başkanı: Dr.Öğr.Üyesi Özden Toprak Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Filiz YıldızPanelist Engin Keleş Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arabesk Rap Müziği ve Kültürel Kimlik İnşası: Gaziantep Ortaokul Gençliği ÖrneğiPanelist İrem Elbir ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İsyanın Sesini Açmak: Bir Deneme Pratiği Olarak Rap MüzikPanelist Müberra VarolMersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Türkiye’de Rap Müziğin Geçmişten Günümüze Dönüşümü : Youtube Fenomenlerinin Video Klipleri Üzerinden İncelenmesiOturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…D2 OTURUMU / Eğitim Ve Sağlık İletişimi 6 Mayıs 2021 / Saat: 15:30-17:00Oturum Başkanı: Prof. Dr. Deniz Aynur GülerOturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yasemin Ünlü Panelist Mehmet Cuma Keklik ve Rüveyda Özkul Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’ndeki Ortaokul Öğrencilerinin İnternete Yönelik Epistemolojik İnançlarıPanelist Ahmet Aydoğan ve Osman Yalçın Talay Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık İletişimi ve Sağlık Okuryazarlığında Kültürün RolüOturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…E2 OTURUMU / Reklamcılık ve Tüketim Kültürü6 Mayıs 2021 / Saat: 15:30-17:15Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdullah Koçak Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Onur Dursun Panelist Ali Çömez Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Facebook Reklamcılığının Bilgi Güvenliğine Etkisi: Ankara İli ÖrneğiPanelist Tuba Güzel ve Beyzanur Şavk Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Yayın Sıklığının Tüketici Davranışları ve Algısına Etkisi: Trendyol Reklamları Örneği Oturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…7 MAYIS 2021 CUMAA3 OTURUMU / Yeni Medya 7 Mayıs 2021 / Saat: 10:30-12:00Oturum Başkanı: Prof. Dr. Günseli BayraktutanOturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ayşe Aslı Sezgin Panelist Fatma Özkülekçi Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yaygın Yaratıcılık mı, Postmodern Ben Odaklılık mı? Tik-Tok Örneği Üzerinden Medyanın Olanak ve Sınırlılıklarını TartışmakPanelist İlker Koyunoğlu İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Medyada İleti Tasarımı ve Kötülüğün ÜretimiOturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0… B3 Oturumu / Televizyon Dizileri7 Mayıs Cuma Saat 10.30-12.00Oturum Başkanı: Dr. Öğretim üyesi Ahmet ÖztekinOturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. D. Merve Tarlabölen SolmazPanelist Aida MirzaevaKırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Perspektifinden Üniversite Öğrencilerinin Türk Dizilerine Bakışı Aleyna Makbule ÜnalAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gerbner’in Ekme Kuramı Bağlamında Televizyon Dizilerinin Gençler Üzerindeki Rolü Zafer Yılmaz, Beyza Zeybek,Büşra AkkuşHacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Romanya’da Yayınlanan Türkiye Yapımı TV Dizileri Hayranlarına İlişkin Kültürel Diplomasi AnaliziOturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…C3 OTURUMU / Toplumsal Cinsiyet7 Mayıs 2021 / Saat: 10:30-12:00Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emek Çaylı Rahte Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Zeynep Özarslan Panelist Beyza Huriye Turgut İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Egemen İdeolojide Norm Olarak Kurgulanan Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin Olumsuzlanması: #Nikewomen ÖrneğiPanelist Ülker AlanbayAkdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Türkiye’de Çocuklara Yönelik Reklamların Toplumsal Cinsiyet Rollerine Göre İçerik AnaliziPanelist Yarem DenizÇukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Hibrit Bedenin Moda Reklamlarında Kullanımı ve Tüketici Bilincinde İnşasıOturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…D3 OTURUMU / Siyasal İletişim ve Eski/Yeni Medya 7 Mayıs 2021 / Saat: 10:30-12:00Oturum Başkanı: Prof. Dr. Burak ÖzçetinTeknik Destek: Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yasemin Ünlü Panelist Efecan Sezgin Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyasi Liderlerin Seçim Dönemlerinde Twitter Kullanım Pratikleri: Türkiye ve Birleşik Krallık ÖrneğiPanelist Fırat Demir Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyasal Partilerin Web Sayfası UygulamalarıPanelist Gamze Gezginci ve Taylan Maral İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Meclis Partilerinin Sınır Ötesi Harekatlar Hakkındaki Twitter Paylaşımlarının İçerik AnaliziPanelist Zafer Yılmaz ve Gülseren EkerHacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi “Yabancı Medya Türkçe Servisleri”nde Haber Fotoğrafı Kullanımı ve Algı Yönetimi: Barış Pınarı Harekatı ÖrneğiPanelist Duygu KalaoğluÇukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Siyasal Kampanyalarda “Ortak Kimlik Yaratma” Amacıyla Kullanılan Retoriksel Stratejiler: Ekrem İmamoğlu ÖrneğiOturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…E3 OTURUMU / Reklamcılık7 Mayıs 2021 / Saat: 10:30-12:00Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Melahat KalayOturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Kaplan EsenPanelist Begüm TurgutÇukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Bebek Bezi Reklamlarında Tüketiciyi İkna Etmek İçin Kullanılan StratejilerPanelist Asel SolpuevaKırgızistan-Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA)’nın Kırgızistan’daki Kalkınma Programları Çerçevesinde Faaliyet AnaliziOturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…A4 OTURUMU / Kültürlerarası İletişim 7 Mayıs 2021 / Saat: 13:30-15:00Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gülsüm Depeli Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Onur Dursun Panelist Raşit Yeşil / Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dijital Dünya’da Nefret Söylemi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sosyal Medya Paylaşımlarına Gelen YorumlarPanelist Helin Hazal Çakmak Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hofstede’nin Kültürel Değişkenler Yaklaşımı Bağlamında Almanya ve Türkiye’deki Evsizlerin Kültürel PratikleriOturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…B4 OTURUMU / Toplumsal Cinsiyet: Cinsel Ayrımcılık ve Medya 7 Mayıs 2021 / Saat: 13:30-15:00Oturum Başkanı: Dr.Öğr.Üyesi Tülay Atay Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Filiz YıldızPanelist Çiğdem AkdoğanÇukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet EşitsizliğiPanelist Aydana TölönovaKırgızistan Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Haber Ajansları Tarafından Üretilen Haberlerde YansımasıPanelist Gamze DinlerEge Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Masallarda Erkeklik Kodlarının Pekiştirilmesi ve Yeniden İnşası Üzerine Bir İncelemePanelist Maysa DeryayevaMersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Medyada Kadın Temsili Sözcü Gazetesi ÖrneğiylePanelist Ruken Alışkanİzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Cinayeti Haberi Üzerinden Ana Akım Medyanın Dilini OkumakOturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…C4 OTURUMU / Kültürel Çalışmalar7 Mayıs 2021 / Saat: 13:30-15:00Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gökhan GökgözOturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. İlke Şanlıer YükselPanelist Ali Dağlar İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kentsel Bir “Soylulaştırma Projesi” Olarak Sulukule Rantsal Dönüşümü ve Roman Yurttaşların Ötekileştirilmesi Pratiğine Dair Bir Medya OkumasıPanelist Medet Ferhat Bozca Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Manisa İlinde 2000 Yılı Sonrası Kültür Afişleri ve Yerel YönetimlerPanelist Umut Yiğit Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Mutenalaşmış Sahte TüketimOturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…D4 OTURUMU / Yeni Medya ve Çocuk7 Mayıs 2021 / Saat: 13:30-15:15Oturum Başkanı: Dr.Öğr. Perrin Ögün EmreOturum Başkan Yardımcısı: Dr.Öğr. Üyesi Sevda Ünal Panelist Kübra ErbayrakçıKırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Z Kuşağı Çocuklarının Sosyal Medyada Emoji Kullanım AlışkanlıklarıPanelist Safa Atmacaİnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Medya’da Çocukların Etiketleştirilmesi; #Bebek HashtagininInstagram ÖrneğiOturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…E4 OTURUMU / İletişim Bilimleri 7 Mayıs 2021 / Saat: 13:30-15:00Oturum Başkanı: Doç. Dr. Oğuzhan TaşOturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. İlker Özdemir Panelist Müge YılmazHacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Post-Truth AgnotolojisiPanelist Mümine AlçiçekEge Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bir Belleği Çarpıtma Dinamiği Olarak Post-Truth ve Yeni Medya Panelist Özgür Menemenci Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psycho-Pass Animesi Üzerinden Foucault’u Düşünmek: özne Ve İktidar Kavramsallaştırmaları Üzerinden Gözetim Olgusunun Değerlendirilmesi Oturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…A5 OTURUMU / Sportif İletişim7 Mayıs 2021 / Saat: 15:30-17:00Oturum Başkanı: Prof Dr. Ahmet TalimcilerOturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi S. Kıvanç TürkgeldiPanelist Adinay KurmanovaKırgızistan-Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Spor Haberlerinin Karşılaştırmalı Analizi: Sport Ekspress ve Sport Akıpress Ajanslarının ÖrneğindePanelist İrem YürürÇukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Hazcı Tüketim Çerçevesinde Şans Oyunları: İddaa ÖrneğiOturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…B5 OTURUMU / Kültürel Çalışmalar 7 Mayıs Cuma Saat 15.30-17.00Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yavuz ÇobanoğluOturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Dr. Fırat Berksun Panelist Suat Palalı Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Fotoğrafın Etnografide KullanımıPanelist Melek Kaptanoğlu Hacettepe Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden ve Mekân İlişkisi: Kuzey Kıbrıs’ta Halk Dansları Merkezi Olarak Kullanılan KiliselerOturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…C5 OTURUMU / Sinema7 Mayıs 2021 / Saat: 15:30-17:00Oturum Başkanı: Dr. Meltem Şahin HassanOturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Özge Deniz ÖzkerPanelist Tarık Zana Arslan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bela Tarr Sinemasında Satantango Filmi Üzerinden, Bergson’un Zaman Kavramı İle Zamanı YakalamakPanelist Betül Çoban Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Wittgenstein’ın Dil Oyunları Kavramı Üzerinden Her Filminin İncelenmesiPanelist Burçin Karabolat Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Roma Filmi Örneğinde Eleştirel Söylem Analizi ve Kültürel TemsillerPanelist Fatih Yalçınel Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Die Welle Filminin Göstergebilimsel ÇözümlemesiOturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…D5 OTURUMU / Halkla İlişkiler7 Mayıs 2021 / Saat: 15.30-17.00Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kamil OrhanOturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. İlker ZorPanelist Ahmet AkalınAnkara Üniversitesi İletişim Fakültesi Ülkelerin Yumuşak Güçlerinin Ölçümünde Dijital: “Portland Softpower 30”Panelist Eda KarpuzÇukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Süt ve Süt Ürünlerinin Ambalajlarında Bulunan İşaretlerin FarkındalıklarıPanelist Mine ÇeriÇukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Türkiye’de Gazete Aboneliğinin Dönüşümü: E-Gazete UygulamalarıOturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…E5 OTURUMU / Gazetecilik ve Habercilikte Değişim7 Mayıs 2021 / Saat: 15:30-17:15Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Duygu Özsoy TaylanOturum Başkan Yardımcısı: Dr. Serkan Bulut Panelist İpek Kaya Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilerin Gazetecilik Alanında Özerk Alan Yaratma Mücadelesi: Türkiye’de Okur Temsilciliği ve UygulanabilirliğiPanelist Khalid TahiryKocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afganistan Medyasının Tarihsel Gelişimi ve Taliban Yönetimi Sonrası Medyadaki GelişmelerPanelist Timur Osman Gezer Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye’de Gazete Aboneliğinin Dönüşümü: E-Gazete UygulamalarıPanelist Asel Şamilova Kırgızistan Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kırgız İnternet Basınında Kadınlara Yönelik Şiddetin Sunumu: “Azattık” ve ‘‘Kloop’’ Haber Siteleri Üzerinde Bir İncelemeOturum Linki: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…