İstanbul – Mustafa Öncül

“Deniz olunmalı oğlum, bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla…”
Ocak 2021 – İstanbul
©mustafaöncül