Macide Ağaoğlu, Corona,Mersin/Türkiye – Özcan Ağaoğlu