13. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri Proramı

Bu yıl 19–29 Mart tarihlerinde Çukurova’yı bir sanat bahçesine çevirecek Uluslararası Çukurova Sanat Günleri programının omurgasını yine edebiyat oluşturuyor. Resimden fotoğrafa, sinemaya, tiyatroya, müziğe düzenlenecek birçok etkinliğin yanı sıra halk kültürü, arkeoloji gibi konularda da yetkin sanatçı ve bilim adamları Çukurova kültür-sanat çevreleriyle buluşacak.

13. UÇSG’de de yereli yerelle, yereli bölgeselle, bölgeseli ulusalla, ulusalı uluslararasıyla buluşturma düşüncesi öncelenmesine karşın, bu yılki programda  ‘Siber Bilinmezlik’ anlayışı farklı kentlerden gelecek konuklarla birlikte “yerel-bölgesel aktörler”le gerçekleştirilmeye çalışıldı.
Ortadoğu’daki savaşa rağmen 13. UÇSG’de uluslararası iletişim sorunu facebook’ta açılan sayfayla giderilmeye çalışılıyor. “F Uluslar arası Çukurova Sanat Günleri” isimli sayfa aracılığıyla Türkçe, İngilizce, Arapça notlarla UÇSG’den dünyanın her yerindeki sanatçılar
bilgilendirilecek, iletişim kurma olanağı elde edilecek.
Bu yıl da, 13. UÇSG’de yaşamını bölgemizde sürdüren şair, yazar, ressam, müzisyen, fotoğraf sanatçısı 19–29 Mart 2019 tarihlerinde Çukurova’yı bir sanat bahçesine çevirecek.

Ayrıntılı programı indirmek için tıklayın